Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atès període de preinscripció d’alumnes als centres d’Educació Infantil de Primer Cicle (Llar Infants)

DIJOUS 09 MAIG 2019

Benvolguda família,

Atès que el període de preinscripció d’alumnes als centres d’Educació Infantil de Primer Cicle (Llar Infants), és el comprès entre els dies 20 i 31 de maig de 2019, us adjuntem la documentació necessària per, si us interessa, poder inscriure el vostre fill o filla a la Llar d’Infants Municipal “El Bressol” per al proper curs 2019/2020.

Si és així, caldrà que formalitzeu aquesta inscripció a les Oficines Municipals aportant la següent documentació:

  • Sol·licitud d’inscripció, segons model facilitat per l’Ajuntament

  • Certificat mèdic segons el qual l'infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa.

  • Certificat mèdic o carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

  • Autorització bancària per a la domiciliació bancària de les quotes, segons model facilitat per l’Ajuntament.

  • una fotocòpia del Llibre de Família.

  • una fotocòpia del títol de família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.

  • una fotocòpia de la targeta sanitària.

Atentament,

Adjunt a la present s’annexa la següent documentació:

  • Bases reguladores del procediment de preinscripció a la Llar d’Infants Municipal “El Bressol”.

  • Imprès de sol·licitud de preinscripció.

  • Full de domiciliació bancària

Document Actions