Àrees i departaments

SECRETARIA- INTERVENCIÓ

  • Carme Segura i Dalmases

INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT

LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS

PADRÓ D’HABITANTS I OBRES

ATENCIÓ CIUTADANA

GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ

REGIDORIES I FIRA

PLA DE BARRIS

AUXILIAR D'ALCALDIA

AUXILIAR DE SECRETARIA

Document Actions