Àrees i departaments

SECRETARIA- INTERVENCIÓ

INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT

LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS

PADRÓ D’HABITANTS I OBRES

ATENCIÓ CIUTADANA

GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ

REGIDORIES, FIRA I CULTURA

TURISME I MITJANS COMUNICACIÓ

PLA DE BARRIS

RECURSOS HUMANS

AUXILIAR DE SECRETARIA

Document Actions