OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Procés selectiu

Concurs i Concurs - Oposició

Anunci

pdf

Linea

BORSA D’OPERARIS DE BRIGADA MUNICIPAL

Denominació

Peó serveis

Adscripció orgànica

Administració General

Règim

Personal laboral temporal

Grup

AP

Nivell de destí

11

265,40 €

Procés selectiu

Concurs de mèrits

Termini presentació sol·licitud

Del 12 de juliol al 31 de juliol del 2022

Edicte BOP

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Bases convocatòria

pdf

Instància

pdf

Declaració responsable

pdf

Llistat provisional d'admesos/es

 

Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos 

Resultat final del procés

Linea

SELECCIÓ PER OCUPAR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE CLASSE TERCERA SUBESCALA SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Denominació

Secretaria - Intervenció

Adscripció orgànica

Administració Local

Règim

Interí

Llocs de treball

1

Grup

A1

Nivell de destí

26

Procés selectiu

Concurs - Oposició

Termini presentació sol·licitud

Del 04 de febrer al 03 de març del 2021

Ampliació de termini del 25 de març al 23 d'abril

Edicte BOP

pdf

BOP modificació Bases

pdf

BOP 2ª modificació Bases

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Bases convocatòria

pdf

Instància

pdf

Llistat provisional d'admesos/es

pdf 

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos 

pdf

Resultat final del procés

pdf

Linea

SELECCIÓ PER OCUPAR DOS LLOCS DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

Denominació

Auxiliar administratiu/va

Adscripció orgànica

Administració General

Règim

Personal laboral temporal

Llocs de treball

2

Grup

C

Subgrup

C2

Nivell de destí

15

Procés selectiu

Concurs

Termini presentació sol·licitud

Del 20 de gener al 16 de febrer del 2021

Edicte BOP

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Bases convocatòria

pdf

Instància

pdf

Llistat provisional d'admesos/es

pdf

Prova de coneixements de llengua catalana

pdf

Baremació i entrevistes

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es

pdf

Resultat final del procés

pdf

Document Actions