Òrgans de govern

COMPOSICIÓ DEL PLE

per ordre alfabètic:     

 • Na Maria Bernaus i Viles per ERC
 • N’ Alba Boher i Baró per ERC
 • Na Silvia Cardona i Cnes per JxArtesa 
 • Na Maria Cusola i Aumedes per ERC
 • En Josep Maria Farré i Codina per JxArtesa
 • Na M.Angels López i Ortiz per APC
 • En Pere Martí i Fernández per APC
 • En Ismael Maza i Batlle per APC           
 • En Mingo Sabanés i Porta per ERC
 • En Carles Serra i Comenge per ERC
 • En Marc Ticó i Vidal per JxArtesa

REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS

CONSELL ESCOLAR I.E.S ELS PLANELLS

 • Maria Cusola i Aumedes

CONSELL ESCOLAR ESCOLA ELS PLANELLS

 • Maria Cusola i Aumedes

CONSELL ESCOLAR AULA MUNICIPAL DE MÚSICA

 • Maria Cusola i Aumedes

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL "SANT MAMET"

 • Josep M. Farré i Codina
 • Mingo Sabanés i Porta

CANAL SEGARRA-GARRIGUES:

 • Josep M. Farré i Codina

DELIMITACIÓ TERRITORIAL

 • Mingo Sabanés i Porta
 • Alba Boher i Baró
 • Josep M. Farré i Codina
 • Montserrat Macià i Nogués (com a secretària Interventora accidental)
 • Tècnic municipal (arquitecte)

Document Actions