27° / 14° Cubierto con tormenta

Eleccions municipals 2023 | Vot per correu

DIVENDRES 14 ABRIL 2023

El vot per correu es pot sol·licitar del 4 d'abril al 18 de maig de 2023.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el passat dimarts 4 d'abril el Reial Decret de convocatòria d'eleccions municipals per al proper diumenge 28 de maig de 2023.

Qui pot votar

En les eleccions municipals poden votar:

  • Tots els ciutadans amb nacionalitat espanyola majors d'edat inscrits en el Cens Electoral, que resideixin en el municipi o temporalment a l'estranger.
  • Tots els ciutadans de la Unió Europea majors d'edats inscrits en el Cens Electoral, que resideixin en el municipi i que hagin manifestat la seva voluntat de votar en aquestes eleccions.
  • Tots aquells ciutadans estrangers, que resideixin al municipi, nacionals de països amb els quals Espanya hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions municipals (Regne Unit, Bolívia, Colòmbia, Xile, Equador, Paraguai, Perú, Islàndia, Noruega, Cab Verd, Nova Zelanda, Corea del Sud, i Trinitat i Tobago) i que hagin manifestat la seva voluntat de votar en aquestes eleccions.

Cens electoral

El cens electoral per a aquestes eleccions, és el cens tancat el dia 1 de febrer de 2023, i està integrat per:

  • Els ciutadans espanyols residents al municipi (CER).
  • Els ciutadans estrangers de la UE que resideixen al municipi (CERE) i que hagin manifestat la seva voluntat de votar en aquestes eleccions.
  • Els ciutadans estrangers, residents al municipi, nacionals de països amb els quals Espanya hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions municipals, que hagin residit de manera ininterrompuda durant els darrers 5 anys en territori espanyol (excepte en el cas dels noruecs que només necessiten 3 anys), i que hagin manifestat la seva voluntat de votar en aquestes eleccions.

El període d'exposició i rectificació del cens en període electoral, serà del 10 al 17 d'abril. Es podran fer les consultes i les reclamacions a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

Consulta del Cens electoral

El Cens electoral es pot consultar al lloc web de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb certificat digital. També es poden consultar les dades trucant al telèfon 901 101 900, de l'Oficina del Cens Electoral.

És important que els electors que hagin canviat recentment de domicili o votin per primera vegada en aquestes eleccions comprovin si les seves dades són correctes.

Vot per correu

El vot per correu es podrà sol·licitar del 4 d'abril al 18 de maig de 2023.

Es pot sol·licitar al lloc web de Correos, amb certificat digital. O bé adreçar-se personalment a qualsevol oficina de Correus i omplir el model de sol·licitud, que es troba disponible a les mateixes oficines i també al lloc web del Ministeri de l'Interior. És necessari portar l'original del document nacional d'identitat (DNI), el passaport o el carnet de conduir (no s'admeten fotocòpies).

Només en els casos de malaltia o incapacitat, que siguin acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada podrà cursar la sol·licitud de vot per correu.

Vot dels electors que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA)

Els electors amb nacionalitat espanyola residents de manera temporal a l'estranger, cal que facin una sol·licitud per poder votar, mitjançant l'imprès oficial disponible als Consolats i també al lloc web del Ministeri de l'Interior. Poden presentar aquesta sol·licitud entre el dia 4 i el dia 29 d'abril de 2023.

Vot presencial

El vot presencial es podrà exercir el diumenge dia 28 de maig als Col·legis electorals, que estaran oberts ininterrompudament de les 9 del matí a les 8 del vespre.

Per poder votar, caldrà acreditar-se mitjançant l'original del DNI, del permís de conduir o del passaport (no passa res si estan caducats, però han de ser els originals, no una fotocòpia).