29° / 14° Intervalos nubosos con lluvia escasa

Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

DIMECRES 30 MARÇ 2022

Línia d’ajuts, dotada amb 40 milions d’euros per a activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Amb aquesta nova línia d’ajuts, el Govern fa palès el seu compromís amb el sector de la restauració. La mesura vol contribuir a la competitivitat de les empreses i al manteniment dels negocis davant la disminució de la facturació ocasionada per les darreres restriccions decretades per pal·liar els efectes de la pandèmia.

Poden ser persones beneficiàries:

Els professionals autònoms, i empreses que presten activitats de restauració, com bars, restaurants i cafeteries, inclosos els establiments situats dins de centres comercials o mercats municipals,donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques

S'exclouen d'aquest ajuts les empreses que es troben participades en  més d'un 50% per capital públic, fundacions.

 

La quantia de la subvenció  consistirà en una aportació única per persona beneficiària i en funció del nombre de treballadors serà de::

·        1.000 € per a autònoms i microempresesamb menys de 9 treballadors

·        5.000  per a petites empreses de 10 a 49 treballadors.

·        15.000 € per a empreses de 50 treballadors o més.

 

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença:

  • El dia 6 d'abril de 2022 a les 9:00 hores i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.

 

La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament a través del Canal Empresa, web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), o del Departament d'Empresa i  Treball.

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

Els sol·licitants podran consultar si se'ls ha concedit l'ajut tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats procedents de qualsevol administració, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

 

Al següent enllaç trobareu més  informació:

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2022/restauracio/

Fitxers adjunts