29° / 14° Intervalos nubosos con lluvia escasa

AJUTS PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT, AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL PROCEDENTS D'EMPRESES D'INSERCIÓ O BENEFICIARIS RGC

DILLUNS 26 JULIOL 2021

Es va publicar al DOGC un ajut per la contractació de persones amb discapacitat, amb risc d'exclusió social procedents d'empreses d'inserció o beneficiaris de RGC:

- La quantia de l'ajut per a un contracte de dotze mesos a jornada completa durant l'any 2021 s'estableix en 6.650,00 euros.
- El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
- El termini màxim per emetre la resolució de concessió de la subvenció i notificar-la és de tres mesos comptats des de la data en què s'hagi registrat la sol·licitud a l'òrgan competent per tramitar-la, si no s'ha de considerar desestimada.
- La Resolució té efectes a partir del 17/07.

Adjunts trobareu els DOGC de la publicació.

Fitxers adjunts