23° / 8° Clar

Artesa de Segre estrena el seu Pla Educatiu d'Entorn

Durant el curs 2023/2024, l'Ajuntament d'Artesa i el Departament d'Educació han establert una aliança mitjançant la signatura d'un conveni de corresponsabilització. Aquest conveni representa una eina fonamental per millorar l'èxit educatiu de tots els estudiants d'Artesa i per fomentar la participació comunitària i la cohesió social.

DIMARTS 16 ABRIL 2024

Els Plans Educatius d'Entorn (PEE) són una iniciativa de cooperació entre el Departament d'Educació i els ajuntaments, amb l'objectiu principal d'assegurar l'èxit educatiu de tots els alumnes i de contribuir a la cohesió social a través de l'equitat, l'educació intercultural, el foment de la convivència i la promoció de l'ús de la llengua catalana. Així mateix, aquests plans busquen proporcionar una resposta innovadora, integrada i comunitària a les diverses necessitats de la societat actual.

Amb la finalitat de millorar les oportunitats educatives en tots els àmbits i moments de l'experiència educativa dels infants i joves, els Plans Educatius d'Entorn es consoliden com un instrument clau per connectar els aprenentatges formals i no formals i per afavorir l'accés de tots els estudiants, especialment aquells més vulnerables, a l'educació no formal com un element estratègic per a l'equitat i la igualtat d'oportunitats.

En aquest sentit, s'han iniciat diverses accions en dos fronts importants. En primer lloc, en col·laboració amb els serveis socials, s'ha promogut l'accés a les activitats extraescolars organitzades per l'Associació de Famílies de l'Alumnat (AFA), beneficiant 11 infants del municipi i la comarca.

D'altra banda, amb l'objectiu d'informar i implicar les famílies en la educació dels seus fills, s'ha organitzat una xerrada a càrrec d'Alba Castellví titulada "Els hàbits que els faran feliços: com educar els fills perquè siguin autònoms i segurs".

Aquestes accions exemplifiquen el compromís ferm de l'Ajuntament d'Artesa i el Departament d'Educació en la millora de l'educació i la promoció de la cohesió social al municipi. Continuarem treballant de manera conjunta i coordinada per assegurar un bon futur per a tots els infants i joves del nostre municipi i la comarca.