40° / 23° Clar

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL

DIVENDRES 02 JUNY 2023

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

A causa de que Artesa de Segre és una població afectada per diferents riscos definits com, riscos territorials: emergències associades a malalties transmissibles amb potencial alt risc, risc per concentració de persones i risc per onades de calor; i riscos especials com són: el risc per incendis forestals, risc per nevades, risc per inundacions, risc per ventades i risc sísmic, i com a riscos específics la Fira de Sant Bartomeu, segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de Protecció Civil municipal, del qual aquest document n’és la base.

Aquest document té validesa durant els pròxims quatre anys i suposant que no es produeixi un canvi substancial en el municipi que afecti a l’emergència, com un canvi de govern o variació en l’afectació del risc, entre d’altres. En aquest cas, s’hauria de realitzar una revisió del Pla.

Fitxers adjunts