30° / 13° Núvols

Subvencions en l’àmbit de les activitats dels PARCS INFANTILS PRIVATS I L’OCI NOCTURN

DILLUNS 30 NOVEMBRE 2020

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Els autònoms, microempreses i pimes que siguin titulars d’un parc infantil privat o d’un establiment dedicat a l’oci nocturn: discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut.

Quin és el requisit principal per sol·licitar la subvenció?

Que hagin estat obligats al tancament.

Quines són les quantitats de la subvenció?

Pel que fa a bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, l’ajut consistirà en una aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Els parcs infantils privats rebran una aportació única de 6.000 euros

On puc consultar-ne les bases?

A la web del CCAM

És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?

No. Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, ja sol·licitats.

Com es tramita la sol·licitud?
Un cop obert el tràmit
A la web del CCAM

Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya

Al portal Tràmits del Gencat

Passos per tramitar la sol·licitud

Pas 1. Descarregar el formulari (model normalitzat)

Pas 2. Emplenar el formulari

Pas 3. Enviar el formulari

Quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

Només cal omplir el formulari de sol·licitud.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins l’exhauriment del pressupost.

La convocatòria restarà OBERTA fins el 30 de desembre a les 14:00 hores.

En el cas que s’ampliï la dotació pressupostària, la resolució corresponent determinarà que els beneficiaris exclosos per manca de pressupost, rebran l’ajut sol·licitat, amb caràcter prioritari, tenint en compte l’ordre cronològic de la seva sol·licitud.

En el supòsit de nova ampliació pressupostària, un cop ateses les sol·licituds esmentades en el paràgraf anterior, la resolució podrà determinar l’increment de la quantia establerta en aquestes bases.

En ambdós supòsits, no serà necessari tornar a presentar cap sol·licitud.

Com sabré si m’han concedit la subvenció?

A mesura que es vagin resolen els expedients, el CCAM emetrà resolució amb les sol·licituds que s’atorguin. Els beneficiaris rebran una comunicació al correu electrònic que ens hagin assenyalat a la sol·licitud.

Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?

No. Només es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

On puc rebre més informació?

Mitjançant correu electrònic a comerc@gencat.cat o bé, al Telèfon del Comerç (93 484 99 09) o al CCAM (93 484 99 99)

Que s’entén per parc infantil en aquesta subvenció?

Els parcs infantils privats amb supervisió presencial durant tot l'horari d'obertura.

Que s’entén per establiments dedicats a l'oci nocturn en aquesta subvenció?

Els bars musicals, les discoteques, les sales de ball, les sales de festes amb espectacle, les sales de festa amb espectacle i concerts d'infància i joventut, les discoteques de joventut i els karaokes.

Puc presentar la sol·licitud de subvenció utilitzant l’ IdCAT Mòbil?

Sí. Podeu fer servir l’idcat Mòbil si no diposeu d’un certificat digital admès per la Seu electrònica, i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

Puc signar amb el DNI electrònic?

Sí, és un dels tipus de certificat per a persones físiques acceptats per poder fer ús dels serveis de tramitació en línia corporatius de la Generalitat de Catalunya.

Quines certificacions digitals s'accepten?

Podeu consultar la informació els certificats digitals que s'accepten al següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/

No disposo d’un certificat digital i no puc obtenir l’IdCat Mòbil. Pot signar algú en representació meva?

No. Només es pot tramitar la sol·licitud quan està signada pel representant legal de l’empresa.

Com puc tramitar de forma ràpida un certificat digital?

A través de l’ idCAT. És el certificat digital que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat posa a l'abast de la ciutadania.

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

Si tinc més d’un establiment puc demanar més d’una subvenció?

No. Tan sols es permet una sol·licitud per beneficiari (NIF).

Cal que l’establiment estigui a peu de carrer?

No. Poden sol·licitar la subvenció tots els establiments dels àmbits acceptats, encara que no estiguin situats a peu de carrer.

Avís legal: D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Fitxers adjunts