30° / 13° Núvols

Foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària (amb o sense grau de consanguinitat)

L’Estratègia alimentària de Catalunya presenta una nova línia d’ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català.

DIMECRES 15 FEBRER 2023

Us informem que, en el marc de l'Estratègia alimentària de Catalunya, han presentat una línia de 9 ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català.

Entre aquests ajuts destaca un d'específic per fomentar el relleu generacional de negocis d'artesania alimentària (com són flequers, pastissers, carnissers, formatgers, elaboradors de licors i melmelades), que podria ser d'interès per a les empreses del nostre territori.


REQUISITS:


Definir un pla de viabilitat del negoci. Per oficis d'artesania segons Decret 285/2006.

Disposar de la designació d'empresa artesana alimentària o complir els requisits

Tenir formació en artesania alimentària i gestió empresarial (20h), o compromís de tenir-la.

Compromís: d'adquirir carnet de persona artesana alimentària.

De seguir el procés de mentoria.

De mantenir l'activitat durant 5 anys.

Presentar un acord de cessió.


DESPESA SUBVENCIONABLE:


Anàlisi de viabilitat i pla de traspàs (*)

Traspàs del negoci (*)

Formació, assessorament i mentoria.

Locals, adequació i lloguer.

Adquisició de maquinària


QUANTIA:


Anàlisis viabilitat i pla de traspàs 5.000 € (*)

Traspàs de negoci, 60% fins 30.000€ (*)

Assessorament 50% fins 1.500€

Mentoria, 50% fins 1.500€

Reforma local 60% fins 30.000€

Lloguer local, 60% fins 15.000€.

Adquisició de maquinària 60% fins 30.000€.

Límit màxim 70.000€(*) En cas de vincle familiar no inclou ni el traspàs ni el pla de viabilitat

Més informació: https://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/Ajuts-per-al-foment-de-la-transformacio-del-sistema-agroalimentari-i-pesquer-catala-alineat-amb-lEstrategia-Alimentaria-de-Catalunya

Fitxers adjunts