29° / 14° Nuboso con lluvia escasa

Informe de situació dels protocols d’actuació del nou coronavirus

DIVENDRES 08 MAIG 2020

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 5 de maig del 2020 són:

 • OMS (última actualització: 28 d’abril del 2020)

 • eCDC (última actualització: 29 d’abril del 2020)

 • Ministerio de Sanidad (última actualització: 4 de maig del 2020)

El CDC amb data 3 de maig del 2020 actualitza guia per la finalització de l’aïllament de les persones amb COVID-19:

 • Mantenir l’aïllament almenys 10 dies des de l’aparició de símptomes i portar almenys 3 dies sense febres i millora dels símptomes respiratoris.

El CDC amb data 30 d’abril del 2020 actualitza guia per la recollida i enviament de mostres postmortem de persones confirmades o sospitoses:

 • Inclou recomanacions per a la recol·lecció òptima de mostres de teixit.

 • Si no es poden recollir mostres nasofaríngies, es donen com a vàlides les següents mostres del tracte respiratori: mostres de la orofaringe, del cornet central nasal, de la fossa nasal anterior o d’aspirat nasofaringi o aspirat nasal.

 • Inclou consideracions del temps de recol·lecció de mostres i de les proves serològiques en cadàvers.

El Departament de Salut amb data 27 d’abril del 2020 publica guia per l’ús de tests microbiològics per a la reincorporació laboral de professionals:

 • PCR:
  • És la prova de referència per al diagnòstic de la malaltia en persones que presenten simptomatologia.
  • És un prova de suport per la reincorporació laboral en professionals que hagin patit la malaltia o hagin tingut un contacte de risc sense protecció.
  • Es pot fer servir per l’estudi de contactes de risc.
  • No està indicada en persones que no han tingut contacte de risc, o no tenen, ni han presentat, símptomes compatibles amb COVID-19. -

 • Test serològic d’anticossos:
  • Té un escàs valor diagnòstic.
  • Podria tenir valor en el cribratge de l’estat d’immunitat de la població.
  • Es fa servir com a prova de suport de reincorporació laboral en casos lleus que mantenen PCR positiva.

 • Test antigènic:
  • Permet el diagnòstic de la infecció en fases inicials (<3 dies).
  • Actualment no es consideren en l’estratègia.

 • Reincorporació de treballadors amb símptomes compatibles amb COVID-19:
  • Si PCR: a partir del dia 7 d’inici de símptomes en casos lleus o 14 dies des de l’alta hospitalària en casos hospitalitzats; almenys 3 dies sense febre; millora simptomatologia.
   • PCR negativa: reincorporació i valorar ús de mascareta fins al dia 14 de l’inici de símptomes.
   • PCR positiva: repetir setmanalment fins que sigui negativa. A partir dels 14 dies, si és positiva, es pot realitzar test serològic i amb valoració mèdica es pot indicar la reincorporació.
  • Si no PCR:
   • Almenys 3 dies des de la recuperació (no febre i millora de

    símptomes).

   • Mascareta fins resolució de símptomes o fins 14 dies després de l’inici de la malaltia.

   • Autocontrol de símptomes.

 • Contacte estret per exposició a un cas sense protecció:
  • 14 dies en aïllament domiciliari.
  • Si no hi ha símptomes, a partir del dia 7 es pot fer PCR i si és negativa s’indica la reincorporació.

Tota la informació:

Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus