31° / 9° Poc tapat

L’etapa de represa a les instal·lacions esportives

DIVENDRES 20 NOVEMBRE 2020

A l’etapa de represa de la COVID-19, el “Pla d’acció pel desconfinament esportiu a Catalunya”, aprovat pel PROCICAT, recull les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 al sector esportiu.

Aquest Pla situa el règim jurídic aplicable a les activitats esportives de Catalunya; els criteris generals per a la pràctica de l’activitat física i esportiva organitzades, així com per a les competicions i esdeveniments esportius; la continuïtat de les activitats esportives de lleure i tecnificació per a menors de 18 anys; i les condicions per a la celebració d’assemblees i reunions d’entitats esportives regulades pel Decret Llei 31/2020.

També dedica un apartat a l’àmbit de les instal·lacions esportives, on estableix que es podran desenvolupar activitats esportives en instal·lacions i centres esportius, tant de caràcter individual com col·lectiu, sempre que es garanteixi la distància física interpersonal o fins i tot amb contacte físic, quan es formin grups estables seguint els protocols.

Aquest Pla estableix que el titular de cada instal·lació esportiva, haurà de disposar i actuar d’acord amb un “Pla de contingència” propi que contempli les normes i protocols de prevenció per minimitzar els riscos i la propagació de la pandèmia.

Per tal de facilitar aquesta tasca als titulars i gestors de les instal·lacions esportives, el present document recull, de manera resumida i actualitzada, els principals criteris a tenir en compte en la utilització de les instal·lacions esportives durant l’etapa de represa de la COVID-19, fonamentat en el Pla d’acció pel desconfinament esportiu a Catalunya i el document Incidència de la pandèmia de la COVID-19 en els equipaments esportius de Catalunya, així com en les normes sanitàries d’aplicació general.

La SGEAF reitera la importància que totes les persones implicades en el sistema esportiu de Catalunya actuïn en tot moment amb la màxima responsabilitat, prudència i sentit comú.

Fitxers adjunts