14° / 2° Intervals de núvols

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.