33° / 18° Clar

NOTA INFORMATIVA

DIJOUS 28 NOVEMBRE 2019

Us informem que l’Administració de la Generalitat ha iniciat una consulta pública prèvia a l’adopció d’un Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes del Govern.

 

Una de les qüestions que es planteja és la necessitat de facilitar la participació de la ciutadania en l’elaboració i avaluació de les normes, així com la de les administracions públiques - els interessos de les quals - es pugui veure afectats.

Qualsevol interessat ha de poder opinar sobre la diagnosi de la problemàtica social que es pretén resoldre i sobre les solucions que es proposen des de l’Administració de la Generalitat.

Es pretén que totes aquestes aportacions siguin més transparents i consultables i, alhora, que les decisions que s’acabin adoptant estiguin basades en l’evidència. 

Atès que les entitats locals resulten en moltes ocasions afectades per la normativa del Govern de la Generalitat, es considera d’especial interès rebre les vostres aportacions, per la qual cosa us animem a participar.

A més de formular suggeriments sobre la reforma del procediment normatiu del Govern, podeu també contestar un qüestionari.

La consulta restarà oberta fins el 31 de desembre de 2019 al Portal Participa.