25° / 10° Intervals de núvols

Nova tramitació d’obres subjectes a llicència i al règim de comunicació prèvia

DIVENDRES 16 JUNY 2023

D'acord amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, l'Ajuntament d'Artesa de Segre ha decidit implantar el règim de comunicació prèvia on es pretén, fonamentalment, determinar aquelles obres que resten subjectes al règim de comunicació prèvia, incloent-hi les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i assolir una major eficàcia i una tramitació més ràpida mitjançant la concreció de la documentació que s'ha d'aportar i la reducció del termini per iniciar les obres.

Fins ara se li havia de donar el mateix tracte a una obra major que a una petita reforma, cosa que alentia molt els procediments per a una simple reforma

A partir d'ara un cop es faci la comunicació prèvia i el pagament de les taxes corresponents a l'Ajuntament, es podrà començar l'obra menor l'endemà sense haver d'esperar cap notificació.

Agilitzar les obres menors també tindrà un efecte directe en aquelles obres que requereixen un projecte, atès que es reduirà notablement el nombre de llicències d'obra que hauran de fer aquest tràmit.

Fitxers adjunts