40° / 23° Clar

Obertura de les inscripcions a la Llar d’Infants Municipal “El Bressol”

DIVENDRES 20 MAIG 2022

Atesa l’obertura de les inscripcions a la Llar d’Infants Municipal “El Bressol” per al proper curs 2022/2023, entre els dies 30 de maig i 10 de juny de 2022, us informem de la documentació necessària per poder inscriure el vostre fill o filla.

La formalització de les inscripcions es pot realitzar de dues maneres:

  • Via telemàtica, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, escollint el tràmit Sol·licitud de Preinscripció al Primer Cicle d'Educació Infantil de la Llar d'Infants Municipal "El Bressol" d'Artesa de Segre per al Curs 2022-2023.https://artesadesegre.eadministracio.cat

  • Presencialment, a les oficines municipals, en horari de 9 a 14 hores.

Els documents que s’han d’aportar són els següents:

  • Sol·licitud d’inscripció, segons model facilitat per l’Ajuntament. Si la presentació de la sol·licitud es fa per la Seu electrònica, s’emplenarà en el moment.
  • Certificat mèdic segons el qual l'infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa.
  • Certificat mèdic o carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  • Autorització bancària per a la domiciliació bancària de les quotes, segons model facilitat per l’Ajuntament. Si la presentació de la sol·licitud es fa per la Seu electrònica, s’emplenarà en el moment.
  • una fotocòpia del Llibre de Família.
  • una fotocòpia del títol de família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.
  • una fotocòpia de la targeta sanitària.

IMPORTANT: A partir del curs 2022-2023, els alumnes de P2 de la llar d’infants municipal beneficiaran de la gratuïtat de la quota mensual. 

Així mateix, us preguem que, sempre que us sigui possible, prioritzeu la presentació telemàtica de la sol·licitud.

Fitxers adjunts