30° / 13° Núvols

Obertura de les inscripcions a la Llar d’Infants Municipal “El Bressol” per al proper curs 2021/2022

DIMARTS 01 JUNY 2021

Atesa l’obertura de les inscripcions a la Llar d’Infants Municipal “El Bressol” per al proper curs 2021/2022, entre els dies 7 i 18 de juny de 2021, us informem de la documentació necessària per, si us interessa, poder inscriure el vostre fill o filla.

La formalització de les inscripcions es pot realitzar de dues maneres:

  • Via telemàtica, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, escollint el tràmit Sol·licitud de Preinscripció al Primer Cicle d'Educació Infantil de la Llar d'Infants Municipal "El Bressol" d'Artesa de Segre per al Curs 2021-2022. https://artesadesegre.eadministracio.cat

  • Presencialment, a les oficines municipals, en horari de 9 a 14 hores.

Els documents que s’han d’aportar són els següents:

  • Sol·licitud d’inscripció, segons model facilitat per l’Ajuntament. Si la presentació de la sol·licitud es fa per la Seu electrònica, s’emplenarà en el moment.
  • Certificat mèdic segons el qual l'infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa.
  • Certificat mèdic o carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  • Autorització bancària per a la domiciliació bancària de les quotes, segons model facilitat per l’Ajuntament. Si la presentació de la sol·licitud es fa per la Seu electrònica, s’emplenarà en el moment.
  • una fotocòpia del Llibre de Família.
  • una fotocòpia del títol de família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.
  • una fotocòpia de la targeta sanitària.

Així mateix, donades les circumstàncies extraordinàries que estem vivint, us preguem que, sempre que us sigui possible, prioritzeu la presentació telemàtica de la sol·licitud.