23° / 8° Clar

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A CATALUNYA FASE 1

DILLUNS 01 JUNY 2020

Són a la fase 1 les regions sanitàries de Lleida i Barcelona (excepte la unitat territorial única del Garraf i l’Alt Penedès)

Si teniu cap dubte sobre a quina regió pertany el vostre municipi, podeu consultar-ho al web del Departament d’Interior.

Principals aspectes de la fase 1

Continua vigent l’estat d’alarma i la restricció de mobilitat entre regions sanitàries.

A les regions sanitàries que passin a la fase 1 s’ha autoritzat, entre altres:

 • La circulació dins la regió sanitària en grups de xim 10 persones.
 • L'activitat física de persones de fins a 70 anys que podran fer en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10.00 i les 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores, que queda reservada als majors de 70 anys.
 • La reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma fins a 400 m2 de superfície (o altres de més grans amb reducció de fins a 400 m2), amb mesures de prevenció.
 • La reobertura de terrasses d’establiments d’hostaleria i restauració amb limitacions i condicions de seguretat.
 • S’amplia l’aforament màxim en vetlles, enterraments i cremacions i llocs de culte. Es permeten els casaments amb condicions.
 • L’obertura de biblioteques, museus, establiments d’actes i espectacles culturals i dels hotels i establiments turístics, amb limitacions d’aforament i condicions de seguretat i higiene.
 • Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de fer teletreball i prendre mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.
 • Establir una ocupació màxima dels lavabos per als clients d’una persona per 4 m2 (excepte necessitat d’assistència). En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre guardant la distància de 2 metres.
 • Des del 22 de maig, els municipis amb una població de fins a 10.000 habitants i una densitat inferior a 100 habitants km2 podran acollir-se a algunes mesures previstes per a la fase 2, com la pràctica esportiva, la sortida de nens, els mercats, els establiments d’hostaleria i restauració, l’aforament dels actes religiosos, les biblioteques, etc.
 • Des del 23 de maig, es permet fer obres amb les mesures de seguretat i higièniques establertes.

Des del 21 de maig, és obligatori l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure o a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de 2 metres entre les persones. Es pot fer servir qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que tapin nas i boca. Estigueu atents a les indicacions de les autoritats sanitàries sobre com s’han d’utilitzar.

Mobilitat i transport

1.  Es pot sortir en cas de no trobar-se bé?

No es pot sortir si hi ha símptomes o la malaltia COVID-19 causada pel coronavirus o s’està en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa 37ºC o més.

2.  Em puc moure dins del meu municipi?

, i per la resta de la regió sanitària. La mobilitat està limitada a les activitats autoritzades amb les mesures de seguretat previstes i amb l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

3.  Puc entrar i sortir del meu municipi?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària i per a les activitats autoritzades. La Generalitat recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.

4.  Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària?

No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.

5.  Puc anar a la meva segona residència?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària del domicili propi.

6.  Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària, si la meva parella hi la residència habitual?

No, només pot anar-hi qui hi tingui la residència habitual.

7.  Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?

Està permès, però preval sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors heu de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels vostres fills i filles i el comú.

Si no us poseu d’acord i voleu resoldre el conflicte mitjançant un procediment de mediació, podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat), que designarà una persona mediadora per ajudar-vos a trobar una solució al vostre conflicte.

8.  Quines són les mesures d’autoprotecció que he de seguir al sortir al carrer?

Dels 6 anys en endavant, és obligatori l’ús de mascareta al carrer, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o que sigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de 2 metres entre les persones.

Aquesta obligació no s’aplica en el cas de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta; persones en què l’ús de la mascareta sigui contraindicat per motius de salut degudament justificats o persones que presentin alteracions de conducta per la seva situació de discapacitat o dependència que facin inviable utilitzar-ne.

La mascareta tampoc és obligatòria quan es facin activitats en què, per la seva naturalesa, sigui incompatible l’ús de la mascareta, com pot ser la pràctica esportiva d’esforç intens, o per causes de força major o situació de necessitat.

No és obligatori portar guants però que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al carrer, com a mesura de precaució.

9.  Puc anar al meu centre de treball?

Sí, amb les condicions de seguretat establertes en cada cas, però es continua fomentant el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.

10. Puc sortir a comprar quan vulgui?

Sí, podeu anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries. Cal respectar l’horari preferent de compra dels majors de 65 anys corresponent a les franges horàries de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.

11. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Sí, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi, per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Anar a comprar fora del municipi està especialment justificat quan el producte no estigui disponible al mateix municipi.

12. Puc anar a comprar amb menors?

No és gens recomanable, però que es permet que us acompanyin si és imprescindible.

13. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la elles mateixes?

Sí, però quan li porteu el que heu comprat, recordeu que cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres i la resta de mesures de seguretat.

14. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, fins i tot si viuen fora de la vostra regió sanitària, si està justificat per necessitat i per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància de 2 metres i eviteu el contacte físic.

15. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives.

Es pot anar a visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys, persones amb malalties prèvies...), però cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.) i seguir les mesures de seguretat.

16. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

17. Puc quedar amb gent a un espai públic o en un domicili particular?

Els grups màxims de persones són de 10 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb terceres persones, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, com l’ús de mascareta, la distància mínima de seguretat de 2 metres, o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

18. En sortir i tornar a casa, puc fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor fer servir les escales sempre que es pugui i deixar l’ascensor per a la gent que el necessiti.

19. Puc anar a donar de menjar i beure als animals a càrrec si estan en una altra regió sanitària?

Només ho podreu fer en el temps i la forma imprescindibles sense poder passejar-los en grup.

20. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?

Sí, sempre dins de la mateixa regió sanitària, fora només en cas d’autoabastiment.

21. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, per les causes de mobilitat previstes. Es permet viatjar dues persones si porten casc integral amb visera o mascareta o resideixen al mateix domicili. Si són d’ús compartit, cal que el conductor i l’acompanyant utilitzin guants, que poden ser els habituals de protecció per a motoristes.

22. Quin nombre de persones pot anar dins de vehicles particulars?

En el cas de motocicletes i ciclomotors, hi podran viatjar dues persones. En el dels vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, es poden ocupar totes les places si els ocupants resideixen al mateix domicili. En cas contrari, la limitació és de dues persones per fila si utilitzen mascareta i sempre respectant la màxima distància entre ells.

23. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals d’empresa?

Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres vehicles similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible.

En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, cal limitar l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

24. I dins de taxis i VTC?

Fins a un màxim de dues persones per fila de seients addicional a la del conductor (segona i tercera fila de seients, si n’hi ha), amb la màxima distància possible entre els ocupants i fent ús de mascareta. En el cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients. Al costat del conductor, no hi pot anar ningú.

25. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

Sí, respectant les limitacions de mobilitat dins la regió sanitària, i les mesures de seguretat establertes dins del vehicle.

26. Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i l’ocupació segons tipologia, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.

És obligatori utilitzar mascareta.

En el cas d’autobusos o trens en què tots els passatgers van asseguts, es limita l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte els casos en què els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus, s’ha de mantenir la màxima distància possible, amb la referència de la meitat dels seients disponibles i de dos viatgers per metre quadrat a la zona de peu.

Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne.

27. Hi ha alguna limitació en la mobilitat específica als carrers?

Cal respectar les mesures de circulació habituals i les restriccions que es puguin establir puntualment d’horari o nombre de persones. A més, si camineu per la dreta sempre que pugueu, us creuareu amb menys persones.

28. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

El Departament d’Interior ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i es pot obtenir a través del seu web. Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar una activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.

29. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular l’exterior?

Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

30. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc fer-ho?

Sí, porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

Cal considerar el dret a pròrroga dels contractes de lloguer que finalitzen durant el període de declaració d’estat d’alarma i dos mesos després per un període màxim de 6 mesos.

Sobre sortida de nens i nenes al carrer

31. A quines hores poden sortir?

Entre les 12 i les 19 hores, però només una vegada al dia.

Als municipis de fins a 10.000 habitants i de menys de 100 habitants per km2 no hi ha limitació horària. Recomanem evitar les hores de més afluència al carrer, sobretot al migdia. Estigueu atents per si hi ha canvis normatius en relació amb aquestes franges, atès que es poden modificar fins a 2 hores abans o després de l’horari actual tot mantenint la durada total de la franja horària.

32. Qui pot fer la passejada i com?

Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats, com a màxim en grups de 10 persones, excepte en el cas que convisquin junts. Dels 6 anys en endavant, han de portar mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància de 2 metres entre persones Els menors poden sortir acompanyats del germà o germana que ja 18 anys perquè ja és una persona adulta, però sempre que visquis a la mateixa casa o estiguin a càrrec seu.

33. Poden sortir amb més d’una persona adulta?

Si, poden sortir en grups de màxim 10 persones, excepte en el cas que visquin junts, que no s’aplicarà aquesta restricció.

34. Cal portar alguna documentació?

Si l’adult que acompanya el menor no és el pare, mare o tutor, cal que porti una autorització expressa del pare, mare o tutor. Cal portar la documentació personal.

35. Es pot anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans?

No es pot pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden estar contaminades.

36. On poden anar?

Poden caminar al voltant del seu domicili fins a 1 km de distància.

Als municipis de fins a 10.000 habitants i de menys de 100 habitants per km2, es pot anar per tot el municipi o fins a 5 km de distància, sortint a municipis veïns si aquests també són de les mateixes característiques, de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km2.

37. Es pot anar a instal·lacions esportives?

Sí, està permès anar a instal·lacions esportives a l’aire lliure; ara bé, cal concertar cita prèvia.

38. Es pot aprofitar per berenar al carrer?

No és recomanable menjar o beure al carrer. Però que es pot beure si es necessita.

39. Poden aprofitar per acompanyar la persona adulta i anar a comprar?

No és recomanable que entrin a les botigues, però que es permet que acompanyin l’adult a comprar, si és imprescindible.

40. Si es troben un amic o amiga o familiar, el poden saludar i xerrar?

Sí, poden xerrar una estona breu, però sempre cal mantenir la distància de 2 metres i no tocar-se, per precaució. El grup pot ser d’un màxim de 10 persones, sense que s’apliqui a persones que conviuen en el mateix domicili.

En el cas que us trobeu amb els avis o padrins, com que són especialment vulnerables, cal extremar les precaucions.

41. En sortir i tornar a casa, poden fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor fer servir les escales sempre que es pugui i deixar l’ascensor per a la gent que el necessiti.

Comerç i serveis

42. Quins establiments, comerços i locals poden obrir?

Totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de l’estat d’alarma, fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m2, amb condicions de seguretat i amb limitació de l’aforament màxim dins dels establiments, que és del 30% de l’ocupació màxima. Les accions comercials o de promoció han d’anar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions.

43. I els centres comercials?

En el cas d’establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials, fins a 400 m2  de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m2 i disposin d’accés directe i independent des de la via pública.

44. Puc anar directament a l’establiment?

Sí, però sempre s’ha de garantir la distància de seguretat. L’aforament màxim dins dels establiments ha de ser del 30% de l’ocupació màxima. Aquest aforament màxim no serà d’aplicació als establiments que no havien suspès l’activitat amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

Cal cita prèvia per anar als concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes.

No aneu a l’establiment si us trobeu malament, teniu diagnosticada la malaltia o esteu en aïllament.

45. Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar?

Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho anteriorment, sempre que estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a l’interior com a l’exterior.

46. Les persones grans tenen preferència?

Sí, els establiments han d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que ha de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física o passeig d’aquest col·lectiu (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores).

47. Quantes persones poden estar dins de l’establiment?

L’aforament màxim dins dels establiments és d’un 30% respecte de l’ocupació màxima. Aquest aforament màxim no serà d’aplicació als establiments que no havien suspès l’activitat amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna haurà de complir la mateixa proporció.

48. Quanta estona hi puc estar?

Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.

49. Quantes persones pot atendre cada persona treballadora?

No hi ha un màxim. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones. Si no es pot garantir aquesta distància, només es podrà atendre un client dins l'establiment.

50. Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si cal.

51. Cal garantir distàncies dins la botiga?

, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera.

La distància de seguretat de 2 metres estarà senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització.

52. He de portar mascareta?

És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de 2 metres entre les persones. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta).

En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

53. He de portar guants?

No és obligatori, en general. Feu-ne servir als establiments d’alimentació i a d’altres quan el comerciant us ho indiqui.

54. M’he de rentar les mans abans d’accedir-hi?

Feu sempre un rentat o desinfecció de mans abans de sortir de casa i en tornar-hi.

A l’entrada dels establiments, tindreu a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. Feu- ne servir per prevenció, sempre de forma adequada.

A l’establiment, eviteu tocar cap superfície. Dins de l’establiment, disposareu d’una paperera amb obertura de pedal per si heu de llençar algun element en aquell moment.

55. Quin protocol de neteja han de complir els establiments?

Entre altres mesures, és obligatori la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...

56. Puc tocar els productes?

No, els productes només els pot manipular el comerciant. Els establiments d’alimentació es regeixen per les normes aplicades fins ara i es poden tocar els productes amb els guants que ha de facilitar el comerciant.

57. Puc fer servir productes de prova?

No, no està permès.

58. Puc demanar per anar al lavabo a la botiga o local?

Només excepcionalment. El comerciant ha de desinfectar l’espai immediatament després que s’hagi fet servir.

59. Puc emprovar-me roba a la botiga?

Sí, podeu fer servir els emprovadors de forma individual. Després de cada ús individual, el comerciant ha de netejar i desinfectar l’emprovador.

Si no s’adquireix la peça de roba, el comerciant l’ha d’higienitzar abans de posar-la a disposició d’un altre client.

60. Poden obrir els mercats municipals?

Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar i poden obrir les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, i d’altres de primera necessitat. Ara també la resta de parades d’altres productes.

61. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?

Sí, poden obrir, prioritzant les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

62. Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?

Pel que fa a les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal i d’altres de primera necessitat, es considera que formen part de l’autorització prèvia. Per a la resta de parades d’altres productes, l’ajuntament pot autoritzar-les amb la limitació del 25% (33% en el cas dels municipis de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km2) de les parades habituals o autoritzades.

L’afluència a l’espai del mercat setmanal ha de ser inferior a un 33% de l’aforament habitual/total. Alternativament, es pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal per assolir un efecte equivalent a aquesta limitació d’un 33% de l’aforament.

La distància entre les parades del mercat setmanal no sedentari a la via pública amb els vianants ha de ser de dos metres en tot moment. Caldrà senyalar de forma clara la distància de seguretat de 2 metres entre persones, amb marques, senyals o cartells.

63. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i l’arribada de productes bàsics es coordina amb les plataformes de distribució.

64. Estan oberts els centres i serveis on es presten serveis socials?

Sí, es garanteix la prestació efectiva de tots els serveis socials recollits al catàleg de referència dels serveis socials.

Es prioritzarà que els serveis i prestacions es facin per via telemàtica, reservant l’atenció presencial per a aquells casos que sigui imprescindible.

Està garantida la disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció precoç i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

Turisme, hostaleria i restauració

65. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden obrir al públic?

Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents:

 • Ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal).
 • Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules.
 • Màxim 10 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la distància mínima de seguretat.
 • Especial atenció, en respectar la distància de 2 metres, entre les persones que ocupen taules diferents.
 • En cap cas es pot consumir dins del local.

Als municipis de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km2, els bars i restaurants poden obrir a l’interior amb un 40% d’ocupació.

No es permet l’obertura de discoteques ni locals d’oci nocturn.

66. Quina distància s’ha de respectar entre persones de taules diferents?

La distància entre persones assegudes en taules diferents també ha de ser de 2 metres.

67. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i beguda?

Sí, poden acceptar comandes, que hauran de servir a les terrasses o a l'interior de l'establiment (mai a la barra). Els clients podran recollir les comandes amb encàrrec previ o es podrà fer entrega a domicili.

68. Les comandes es poden fer al mateix establiment?

Sí. Recordeu que també es poden fer per telèfon o per internet.

69. Com han de fer les entregues les persones encarregades de l’establiment d’hostaleria?

L’establiment ha de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients recullin les comandes i efectuïn el pagament. Cal preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, mitjançant mampares o mostradors de separació.

El local establirà un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre clients.

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

70. I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el menjar / les begudes des del seu vehicle?

En aquest cas, tant l’encàrrec com la recollida de la comanda es pot fer mitjançant aquest servei.

71. Els treballadors han de disposar d’algun equipament especial?

El titular de l’activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva disposició com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de mans complet. També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.

72. Quines mesures d’higiene s’estableixen per a la seguretat dels clients?

L’establiment haurà de dur a terme les accions següents:

 • Tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.
 • Dur a terme una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i cadires, entre un client i l’altre.
 • Fer servir, prioritàriament, estovalles d’un sol ús.
 • Eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc.
 • Emmagatzemar en llocs tancats els elements auxiliars fora de les zones de pas dels clients i els treballadors.
 • Evitar fer servir cartes o altres elements d’ús comú.
 • Fomentar el pagament amb targeta i desinfectar després de cada ús.
 • Establir una ocupació màxima dels lavabos per als clients d’una persona per 4 m2 (excepte necessitat d’assistència). En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre mantenint la distància de 2 metres.
 • S’ha de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos.

73. Pot obrir el restaurant o la cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

Sí, en les mateixes condicions que la resta de restauració i hostaleria.

74. Estan oberts els hotels i els establiments turístics?

Poden obrir amb limitacions. Les zones comunes hauran de romandre tancades. No es permetrà l’ús de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments i d’altres no imprescindibles per a l’hostatge. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció. que podran obrir restaurants i cafeteries propis per donar servei als clients allotjats.

75. Es pot fer turisme actiu i de natura?

Sí, per a grups màxims de 10 persones, amb empreses registrades de turisme actiu. Preferentment mitjançant cita prèvia. No es poden fer en locals o establiments; aquests només podran estar oberts en la zona de recepció i vestuaris, si s’escau, garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

76. Quins espais es poden fer servir en el desenvolupament de l’activitat de turisme actiu?

Només podran estar oberts en la zona de recepció, lavabos i vestidors, si s’escau, garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

77. Quines són les condicions d’ús dels lavabos per a les activitats de turisme actiu?

L’ocupació d’aquests serà de màxim 1 persona per 4 m2, excepte quan l’hagin de fer servir persones que necessitin assistència. En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre mantenint la distància de 2 metres. Els lavabos vestidors han de disposar de sabó, gel hidroalcohòlic o desinfectants autoritzats i cal netejar-los i desinfectar-los.

78. Quin tractament ha de rebre el material que es faci servir en l’activitat de turisme?

El material necessari per fer l’activitat s’ha de desinfectar després de cada ús.

Activitat esportiva

79. On es pot fer esport?

Es pot fer esport a qualsevol espai públic, inclosos els espais naturals, i dins d’instal·lacions esportives, sempre dins la regió sanitària del domicili. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals.

80. A quines hores puc sortir?

A la taula següent podeu consultar els diferents casos:

81. Quines activitats esportives no professionals es poden practicar?

Es pot practicar qualsevol esport que no comporti contacte físic.

82. Quines són les condicions d’ús de les instal·lacions esportives a l’aire lliure?

Aquestes instal·lacions han de tenir un control d’accessos que permeti assegurar que no se supera el 30% d’aforament d’usuaris. A més, caldrà demanar cita prèvia i establir torns. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

La pràctica esportiva s’ha de fer de forma individual, sense contacte físic.

L’entrenador pot accedir-hi si és necessari i s’acredita. Els menors i les persones amb discapacitat poden anar amb un acompanyant. No es poden utilitzar piscines ni zones d’aigua.

Finalment, s’han de respectar les possibles restriccions establertes pels ajuntaments per temes de seguretat.

83. Puc utilitzar instal·lacions i centres esportius?

Sí, està permesa l’obertura de centres esportius públics i privats, però amb limitacions. Cal cita prèvia i per torns. Per a la pràctica esportiva individual, només es permet l’atenció a una persona per entrenador i per torn; si el centre diversos entrenadors, es podrà prestar el servei individualitzat a tantes persones com entrenadors hi hagi, però en cap cas es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i cal respectar sempre la distància de seguretat de 2 metres. No es poden utilitzar els vestidors ni les dutxes (es poden habilitar espais auxiliars en casos estrictament necessaris). Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

84. I a les piscines d’ús esportiu?

No es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i es poden utilitzar els vestidors. Caldrà cita prèvia i establir torns.

En el cas que la piscina es divideixi per carrils d’entrenament, caldrà evitar l’acumulació de persones i que es compleixi la distancia física de 2 metres.

Esta permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint la distància física de 2 metres.

Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

85. Les piscines comunitàries i d’urbanitzacions poden obrir?

, i per minimitzar el risc de transmissió del virus, cal que tinguin en compte les mesures de neteja i desinfecció establertes per a les recreatives dels espais comuns. Es tindrà especial cura a les superfícies de més contacte amb les mans, i s’ha de continuar garantint el manteniment i control correctes de la qualitat de l’aigua.

D’altra banda, cal que adoptin les mesures organitzatives oportunes per tal que es puguin respectar les restriccions de distanciament de seguretat establertes en cada fase del desconfinament.

Igual com per a la resta de zones comunes de la comunitat, cal respectar la limitació de grups d’un màxim de 15 persones mantenint les mesures de seguretat (ús de mascareta, distància de 2 metres, absència de contacte físic...).

Eviteu el contacte amb els elements comuns, com ara bancs o similars.

86. Quan passegi pel carrer o faci esport, puc anar per on vulgui?

Atès que hi ha activitats en què l’ús de mascareta no és compatible, cal garantir la distància de seguretat en tot moment i es recomana no anar a llocs concorreguts.

Les distàncies de seguretat recomanades pel Departament de Salut es poden veure a la taula següent:

87. Puc passejar o fer esport en dues franges horàries el mateix dia?

En municipis de més de 10.000 habitants i si tenen més de 100 habitants/km2, només podeu sortir en una de les dues franges horàries previstes en cada cas segons la vostra edat, excepte els esportistes federats, que poden sortir dos cops al dia. No obstant, que és compatible dedicar la franja horària corresponent per fer esport o passeig i, després, acompanyar menors d’edat a passejar.

Sense franges horàries i dins de tot el municipi propi o dels limítrofs fins a 5 km si no superen els 10.000 habitants i tenen menys de 100 habitants/km2.

88. I si no puc sortir en la franja horària que em correspon?

Podreu sortir fora de les franges horàries assignades en cas d’acreditar amb justificació mèdica la necessitat de fer-ho per malaltia incompatible amb els horaris establerts.

89. Si a les persones que vivim al domicili ens corresponen franges horàries diferents, no podem sortir juntes?

Sí, podeu sortir juntes a passejar com a màxim deu persones en alguna de les dues franges horàries que tingueu assignades.

90. Què passa si el meu familiar necessita que l’acompanyi i no ho puc fer en l’horari assignat?

Podreu acompanyar el familiar a passejar en un horari diferent del previst quan es tracti de persones grans, menors d’edat o amb discapacitat, sempre que pugueu justificar la impossibilitat d’acompanyar-lo en l’horari previst per motius de conciliació justificada (per exemple, que només el pugui acompanyar una persona i que aquesta estigui treballant durant l’horari de sortida previst).

91. Quina distància de seguretat cal mantenir?

Sempre cal mantenir una distància de 2 metres amb la resta de persones que no ens acompanyin (persona amb qui es conviu o persona cuidadora).

Mentre fem esport es recomana mantenir la màxima distància possible.

92. Què podem fer si ens trobem amb un familiar o conegut?

Cal evitar aturar-se de forma innecessària a les vies i espais d’ús públic.

No obstant, podeu saludar breument les persones conegudes o familiars amb qui us trobeu, però sempre heu de mantenir la distància de 2 metres i no tocar-vos, per precaució.

93. Quan surti i torni a casa, puc fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor que feu servir les escales sempre que pugueu i deixeu l’ascensor per a la gent que el necessiti.

Caça i pesca

94. Quins tipus d’activitat cinegètica i pesca esportiva i recreativa estan permeses?

Totes les modalitats, sempre que es respecti la distància de seguretat i les mesures d’higiene i prevenció.

95. Quines són les mesures d’higiene generals aplicables a les activitats cinegètiques i de pesca esportiva i recreativa?

A banda de les mesures d’higiene generals, caldrà tenir en compte que:

 • Si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 metres, és obligatori l’ús de mascareta.
 • No es poden compartir eines ni utillatge de menjar o beguda.
 • S’ha de netejar i desinfectar el vestidor després de cada ús.
 • S’han de netejar i desinfectar les eines que s’han fet servir.
 • En el cas de l’activitat cinegètica, si implica més d’un caçador, cal disposar d’un pla d’actuació en què es detallin les mesures de prevenció i higiene.

Cerimònies i actes religiosos

96. Puc assistir a un acte de culte?

Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 33% de l’aforament i es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física d’1 metre.

És obligatori que facin servir mascareta les persones dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de 2 metres entre les persones. Cal desinfectar abans i després de cada acte i, durant l’acte, desinfectar els objectes d’ús compartit freqüent.

No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, ni tampoc els passadissos o els espais laterals interiors dels edificis.

Caldrà posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants d’activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions. S’han de fer sevir catifes individuals en el cas d’anar descalços pel terra i les sabates s’han d’embossar degudament en un espai previst específicament.

En les celebracions, limitades al temps imprescindible, s’ha d’evitar el contacte físic, la distribució de llibres o similars, tocar objectes de devoció o similars i l’actuació de corals.

97. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar amic?

S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 15 persones.

En el cas dels municipis amb una població inferior o igual a 10.000 habitants i una densitat inferior als 100 habitants per km2, s’autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure i 15 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 25 persones.

En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de 2 metres i la higiene de mans.

Locals i actes culturals

98. Puc anar al cine, al teatre o a un altre espectacle cultural?

Poden obrir, limitant l’aforament a un 33% i mantenint distàncies de 2 metres de seguretat. S’estableix un màxim de 200 persones en espais exteriors i 30 en locals tancats.

99. Les biblioteques estan obertes? Hi puc anar?

Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec, lectura a sala i informació bibliogràfica i bibliotecària i amb mesures de seguretat. No es permeten les activitats culturals, l’estudi a les sales, el préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de catàlegs d’accés públic o en fitxes.

Es limita l’ocupació a un 30% de l’aforament màxim. Els documents i llibres consultats passaran una quarantena de 14 dies abans de tornar a préstec. Els usuaris no podran accedir directament als documents i llibres.

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

100.   Els museus estan oberts? Hi puc anar?

Els museus també poden obrir, amb limitacions d’un 33% de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i visites individuals (“individual” s’entén també com a unitat familiar o de convivència).

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

Centres educatius i universitaris

101.  Estan obertes les escoles?

Només està permesa l’obertura de les escoles per a la desinfecció i condicionament dels centres, i per dur a terme tasques administratives.

102.  Estan oberts els centres i laboratoris universitaris?

Només està permesa l’obertura dels centres universitaris per a la desinfecció i condicionament dels centres, i per dur a terme tasques administratives inajornables.

Està permesa l’obertura de laboratoris universitaris per dur a terme tasques de recerca que li són pròpies.

103.  Poden obrir les instal·lacions cientificotècniques?

Sí, totes les entitats, públiques i privades que desenvolupin o donin suport a activitats de recerca científica i tècnica i que desenvolupin o innovin en els camps de l’economia i de la societat.

104.  Es poden celebrar seminaris i congressos científics o innovadors?

Sí, està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris dins l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. El nombre màxim d’assistents és de 30.

Treball, gestions i altres serveis

105.  Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Sí, les mínimes a tenir en compte són:

 • El foment del teletreball sempre que sigui possible.
 • L’establiment d’una separació de 2 mestres entre treballadors, així com en relació amb els usuàries amb els quals interactuïn. En el cas que no es pugui mantenir aquesta distància, s’han d’habilitar equips de protecció com ara mascaretes o barreres.
 • La creació de sistemes organitzatius de torns i condicions de treball que permetin garantir les distàncies de seguretat i evitar la coincidència massiva de treballadors.
 • Limitació de l’ús dels ascensors o muntacàrregues.
 • La disposició de forma permanent per als treballadors d’aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats.
 • El sistema d’empremta dactilar s’ha de substituir per un altre de control horari sense contacte o bé caldrà desinfectar-lo després de cada ús.
 • La desinfecció de forma freqüent dels espais de treball, sobretot els comuns i les superfícies, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
 • La ventilació adequada dels espais.
 • L’ocupació màxima dels lavabos ha de ser d’una persona (excepte necessitat d’assistència). Se n’ha de reforçar la neteja i desinfecció.
 • Desinfecció diària de la roba dels treballadors.
 • Els treballadors amb símptomes han de marxar del seu lloc físic de treball. Caldrà que es posin en contacte amb Salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals.

Finalment, cal tenir present que cada tipologia d’activitat pot tenir les seves condicions particulars.

106.  Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?

Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits de forma telemàtica o si cal demanar cita prèvia. A partir de l’1 de juny es reprenen els tràmits administratius suspesos durant l’estat d’alarma.

107.  Què passa si em caduca el DNI o el passaport aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. En tot cas, ja és possible demanar cita prèvia per renovar-lo.

108.  I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada durant 60 dies. En tot cas, ja és possible demanar cita prèvia per renovar-lo.

109.  Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma. Encara que el certificat sigui vàlid, ja és possible demanar cita prèvia.

En el cas dels vehicles agrícoles, disposen de pròrroga fins al 10 de novembre de 2020.

110.  He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?

Les comissaries són obertes amb l’horari habitual.

111.  Si soc víctima de violència masclista o domèstica, què puc fer?

En cas de situació de violència masclista, podeu sortir del vostre confinament per anar a denunciar-ho a un servei d’acolliment d’emergència, a una comissaria de policia o al jutjat. També podeu fer servir el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones o trucar al telèfon d’emergències 112. En el cas que necessiteu assessorament i informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat.

112.  Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Sí, amb limitacions en el cas que es requereixi fer una reunió amb altres persones amb qui no es convisqui.

Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen ni prescriuen els tràmits durant aquests dies).

113.  Poden continuar les obres?

Sí, poden continuar sempre que es compleixin les mesures de seguretat, com la distància mínima, la higiene i l’ús de mascareta.

114.  Puc beure o agafar aigua d’una font pública?

Atès que són instal·lacions on hi pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana no utilitzar-les. Si s’han de fer servir, cal netejar-se les mans convenientment abans i després d’utilitzar la font i evitar que la boca toqui l’aixeta. En el cas d’omplir ampolles, no han de tocar l’aixeta de la font. Es recomana als municipis, quan sigui possible, deixar les fonts sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés.

115.  Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, les cardíaques o les pulmonars, la diabetis o els problemes en el sistema immunològic.

116.  Com podem evitar les notícies falses?

Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

117.  Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

012, per a informació

061, per a simptomatologia

112, només per a emergències i en cap cas per a informació

Versió 31/05/2020 18.00 h