29° / 14° Nuboso con lluvia escasa

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A CATALUNYA FASE 2

DILLUNS 08 JUNY 2020

Si teniu cap dubte sobre a quina regió pertany el vostre municipi, podeu consultar-ho al web del Departament d’Interior.

Principals novetats de la fase 2

Continua vigent l’estat d’alarma i la restricció de mobilitat entre regions sanitàries.

A les regions sanitàries que passin a la fase 2 s’ha autoritzat, entre d’altres:

 • La circulació dins la regió sanitària en grups de màxim 15 persones.
 • Les persones de fins a 70 anys podran fer activitat física a qualsevol franja horària, a excepció de la compresa entre les 10.00 i les 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores, que queda reservada als majors de 70 anys.
 • Els establiments, els locals, els centres/parcs comercials i de prestació de serveis poden obrir al públic sempre que es redueixi al 40% l'aforament a cadascuna de les plantes i que garanteixi una distància mínima de dos metres entre clients.
 • Reobren al públic els establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte  les  discoteques  i  bars  d'oci  nocturn,  sempre  que  no  superin  el  40%  de l’aforament. Dins del local, únicament es pot consumir assegut a taula i, preferentment, mitjançant reserva prèvia. No s'admet l'autoservei a la barra per part del client.
 • S’amplia l’aforament màxim en vetlles, enterraments i cremacions i llocs de culte. Es permeten els casaments amb condicions.
 • L’obertura de piscines recreatives i de platges amb mesures de seguretat. -   L'obertura d’instal·lacions esportives i piscines per a ús esportiu.
 • L’obertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics sempre que no se superi un terç de l’aforament i amb condicions de seguretat i higiene.
 • Es regulen els espectacles esportius, els espectacles a l'aire lliure i els teatres.
 • Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de fer teletreball i prendre mesures  de  conciliació  i  reorganització  per  reduir  la  mobilitat  per  motius  d’activitat laboral.

Des del 21 de maig, és obligatori l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure o a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les persones. Es pot fer servir qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que tapin nas i boca. Estigueu atents a les indicacions de les autoritats sanitàries sobre com s’han d’utilitzar.

Mobilitat i transport

1.  Es pot sortir en cas de no trobar-se bé?

No es pot sortir si hi ha símptomes o la malaltia COVID-19 causada pel coronavirus o s’està en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa 37ºC o més.

2.  Em puc moure dins del meu municipi?

,  i  per  la  resta  de  la  regió  sanitària.  La  mobilitat  està  limitada  a  les  activitats autoritzades amb les mesures de seguretat previstes i amb l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

3.  Puc entrar i sortir del meu municipi?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària. La Generalitat recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.

4.  Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària?

No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.

5.  Puc anar a la meva segona residència?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària del domicili propi.

6.  Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària, si la meva parella hi la residència habitual?

No, només pot anar-hi qui hi tingui la residència habitual.

7.  Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?

Està permès, però preval sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors heu de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels vostres fills i filles i el comú.

Si  no  us  poseu  d’acord  i  voleu  resoldre  el  conflicte  mitjançant  un  procediment  de mediació, podeu demanar ajuda al Centre de Mediac de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat), que designarà una persona mediadora per ajudar-vos a trobar una solució al vostre conflicte.

8.  Quines són les mesures d’autoprotecció que he de seguir al sortir al carrer?

Dels 6 anys en endavant, és obligatori l’ús de mascareta al carrer, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o que sigui obert al públic, sempre que  no  sigui  possible  mantenir  una  distància  d’un  mínim  de  dos  metres  entre  les persones.

Aquesta obligació no s’aplica en el cas de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta; persones en què l’ús de la mascareta sigui contraindicat per motius de salut degudament justificats o persones que presentin alteracions de conducta per la seva situació de discapacitat o dependència que facin inviable utilitzar-ne.

La  mascareta  tampoc  és  obligatòria  quan  es  facin  activitats  en  què,  per  la  seva naturalesa, sigui incompatible l’ús de la mascareta, com pot ser la pràctica esportiva d’esforç intens, o per causes de força major o situació de necessitat.

No és obligatori portar guants, però que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al carrer, com a mesura de precaució.

9.  Puc anar al meu centre de treball?

Sí,  amb  les  condicions  de  seguretat  establertes  en  cada  cas,  però  es  continua fomentant el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.

10. Puc sortir a comprar quan vulgui?

Sí, podeu anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries. Cal respectar l’horari preferent de compra dels majors de 65 anys corresponent a les franges horàries de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.

11. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Sí, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi, per evitar desplaçaments  innecessaris  i  reduir  el  temps  a  l’exterior.  Anar  a  comprar  fora  del municipi està especialment justificat quan el producte no estigui disponible al mateix municipi o es tracti de supermercats o similars on es pot fer una compra concentrada o única.

12. Puc anar a comprar amb els menors?

No  és  gens  recomanable,  però    que  es  permet  que  us  acompanyin  si  és imprescindible.

13. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la elles mateixes?

Sí, però quan li porteu el que heu comprat, recordeu que cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres i la resta de mesures de seguretat.

14. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, fins i tot si viuen fora de la vostra regió sanitària, si està justificat per necessitat i per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància de 2 metres i eviteu el contacte físic.

15. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives.

Es pot anar a visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys, persones amb malalties prèvies...), però cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.) i seguir les mesures de seguretat.

16. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

17. Puc quedar amb gent a un espai públic o en un domicili particular?

Els  grups  màxims  de  persones  són  de  15  persones  (aquest  límit  no  s’aplicarà  a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb terceres persones, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres, o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

18. Quan surti i torni a casa, puc fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor que feu servir les escales sempre que pugueu i deixeu l’ascensor per a la gent que el necessiti.

19. Puc anar a donar de menjar i beure als animals a càrrec si es troben en una altra regió sanitària?

Només ho podreu fer en el temps i la forma imprescindibles sense poder passejar-los en grup.

20. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?

Sí, sempre dins de la mateixa regió sanitària, fora només en cas d’autoabastiment.

21. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

. per les causes de mobilitat previstes. Es permet viatjar dues persones si porten casc integral amb  visera  o  mascareta,  o  resideixen  al  mateix  domicili. Si  són d’ús compartit,  cal  que  el conductor  i l’acompanyant  utilitzin  guants,  que  poden ser  els habituals de protecció per a motoristes.

22. Quin nombre de persones pot anar dins de vehicles particulars?

En el cas de motocicletes i ciclomotors podran viatjar dues persones. En el dels vehicles de fins a 9 places, inclòs conductor, es poden ocupar totes les places si els ocupants resideixen al mateix domicili. En cas contrari, la limitació és de dues persones per fila si utilitzen mascareta i sempre respectant la màxima distància entre ells.

23. També  està  limitat  el  nombre  de  persones  dins  de  vehicles  professionals  d’empresa?

Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres vehicles similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible.

En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, és obligatori l’ús de mascareta, i cal limitar l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

24. I dins de taxis i VTC?

Fins a un màxim de dues persones per fila de seients addicional a la del conductor (segona i tercera fila de seients, si n’hi ha), amb la màxima distància possible entre els ocupants i fent ús de mascareta. En el cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients. Al costat del conductor, no hi pot anar ningú.

25. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

Sí,  respectant  les  limitacions  de  mobilitat  dins  la  regió  sanitària  i  les  mesures  de seguretat establertes dins del vehicle.

26. Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i l’ocupació segons tipologia, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.

És  obligatori  utilitzar  mascareta.  En  el  cas  d’autobusos  o  trens  en  què  tots  els passatgers van asseguts es poden ocupar tots els seients. Sempre que sigui possible es procurarà la màxima separació entre usuaris.

27. Hi ha alguna limitació en la mobilitat específica als carrers?

Cal respectar les mesures de circulació habituals i les restriccions que es puguin establir puntualment d’horari o nombre de persones. A més, si camineu per la dreta sempre que pugueu, us creuareu amb menys persones.

28. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

El Departament d’Interior ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligatori i es pot obtenir a través del seu web. Complementàriament, les persones  treballadores  tenen  dret  a  disposar  d’un  certificat  de  la  seva  empresa conforme han de desenvolupar una activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.

29. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular l’exterior?

Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major  perquè  la  policia  ho  pugui  comprovar.  Són  només  situacions  de  molta  alta excepcionalitat.

30. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc fer-ho?

Sí, porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

Cal considerar el dret a pròrroga per un període màxim de 6 mesos dels contractes de lloguer que finalitzen durant el període de declaració d’estat d’alarma i dos mesos després.

31. Estan permesos els vols d’oci? En quines condicions?

Sí, estan permesos els vols d’oci en grups de màxim 20 persones, inclòs el pilot.

Sobre sortida de nens i nenes al carrer

32. A quines hores poden sortir?

A qualsevol hora del dia.

33. Qui pot fer la passejada i com?

Nens i nenes de fins a 13 anys inclosos, com a màxim en grups de 15 persones, excepte  en  el  cas  que  convisquin  junts.  Dels  6  anys  en  endavant,  han  de  portar mascareta  sempre  que  no  sigui  possible  garantir  la  distància  de  2  metres  entre persones.

Els menors poden sortir acompanyats del germà o germana que ja 18 anys perquè ja és una persona adulta, però sempre que visquin a la mateixa casa o estiguin a càrrec seu.

En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus l’ocupació de referència serà 2 usuaris per metre quadrat.

Cal  reforçar  la  higiene  i  desinfecció  de  mans  abans  d’accedir  al  transport  públic  i després de sortir-ne.

34. Poden sortir amb més d’una persona adulta?

Si, poden sortir en grups de màxim 15 persones, excepte en el cas que visquin junts, que no s’aplicarà aquesta restricció.

35. Cal portar alguna documentació?

Si l’adult que acompanya el menor no és el pare, mare o tutor, cal que porti una autorització expressa del pare, mare o tutor. Cal portar la documentació personal.

36. Es pot anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans?

No es pot pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden estar contaminades.

37. Es pot anar a instal·lacions esportives?

Sí, està permès anar a les instal·lacions esportives a l’aire lliure i cobertes, així com a les piscines. Ara , cal concertar cita prèvia.

38. Es pot aprofitar per berenar al carrer?

No és recomanable menjar, però sí que es pot beure si es necessita.

39. Poden aprofitar per acompanyar la persona adulta i anar a comprar?

No és recomanable que entrin a les botigues, però que es permet que acompanyin l’adult a comprar, si és imprescindible.

40. Si es troben un amic o amiga o familiar, es poden saludar i xerrar?

Sí, però sempre cal mantenir la distància de 2 metres i no tocar-se per precaució. El grup pot ser d’un màxim de 15 persones, sense que s’apliqui a persones que conviuen en el mateix domicili.

En el cas que us trobeu amb els avis o padrins, com que són especialment vulnerables, cal extremar les precaucions.

41. En sortir i tornar a casa, poden fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor fer servir les escales sempre que es pugui i deixar l’ascensor per a la gent que el necessiti.

Comerç i serveis

42. Quins establiments, comerços i locals poden obrir?

Els establiments, els locals, els centres/parcs comercials i de prestació de serveis poden obrir al públic sempre que es redueixi al 40% l'aforament a la zona  de venda en cadascuna de les plantes i que es garanteixi una distància mínima de dos metres entre clients. S’haurà d’establir un horari d’atenció prioritari per a persones de més de 65 anys.

Les  accions  comercials  o  de  promoció  han  d’anar  acompanyades  de  mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions.

Els establiments fixaran les mesures de seguretat i higiene adients que considerin necessàries.  Si  us  trobeu  malament,  teniu  diagnosticada  la  malaltia  o  esteu  en aïllament, no aneu a cap establiment.

43. Quines limitacions tenen les zones comunes dels centres comercials?

Les zones comunes, enteses com a zones de pas, han de limitar laforament al 30% i prohibir la utilització de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans. A més a més, han de complir les mesures d'higiene previstes.

Els  bars  i  restaurants,  dins  d’aquests  centres  comercials,  es  regiran  per  la  seva normativa. Consulteu l’apartat: turisme, hostaleria i restauració.

44. Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar?

Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho anteriorment,  sempre  que  estableixin  un  sistema  de  recollida  esglaonat  que  eviti aglomeracions tant a l’interior com a l’exterior.

45. Les persones grans tenen preferència?

Sí, els establiments han d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que ha de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física o passeig d’aquest col·lectiu (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores).

46. Quanta estona hi puc estar?

Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.

47. Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si cal.

48. Cal garantir distàncies dins la botiga?

Sí,  sempre  cal  garantir  una  distància  mínima  de  2  metres  entre  client  i  persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera.

La distància de seguretat de 2 metres ha d’estar senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització, i en cas que no es pugui garantir aquesta distància, els clients hi accediran d’un en un.

49. He de portar mascareta?

És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les persones. En  el  cas  de  rebre  un  servei  que  no  permet  mantenir  la  distància  de  seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta).

En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

50. He de portar guants?

No és obligatori, en general. Feu-ne servir als establiments d’alimentació i a d’altres quan el comerciant us ho indiqui.

51. M’he de rentar les mans abans d’accedir-hi?

Feu sempre un rentat o desinfecció de mans abans de sortir de casa i en tornar-hi.

A l’entrada dels establiments, tindreu a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. Feu-ne servir per prevenció, sempre de forma adequada.

A l’establiment, eviteu tocar cap superfície. Dins de l’establiment, disposareu d’una paperera amb obertura de pedal per si heu de llençar algun element en aquell moment.

52. Quin és el protocol de neteja que han de complir els establiments?

Entre altres mesures, és obligatori la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...

53. Puc tocar els productes?

No, els productes només els pot manipular el comerciant.

Els establiments d’alimentació es regeixen per les normes aplicades fins ara i es poden tocar els productes si el comerciant ha facilitat guants.

54. Puc fer servir productes de prova?

No, no està permès.

55. Puc demanar per anar al bany a la botiga o local?

Només  excepcionalment.  El  comerciant  haurà  d’establir  els  protocols  de  neteja  i desinfecció adients.

56. Puc emprovar-me roba a la botiga?

Sí, podeu fer servir els emprovadors de forma individual. Després de cada ús individual, el comerciant ha de netejar i desinfectar l’emprovador.

Si no s’adquireix la peça de roba, el comerciant l’ha d’higienitzar abans de posar-la a disposició d’un altre client.

57. Poden obrir els mercats municipals?

Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar  i  poden  obrir  les  parades  d’alimentació  i  begudes,  productes  higiènics,  i d’altres de primera necessitat. Ara també la resta de parades d’altres productes.

58. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?

Sí, poden obrir, prioritzant les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació  animal  d'aquests  mercats,  sempre  que  compleixin  les  mesures  per prevenir els contagis.

59. Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?

Pel que fa a les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal i d’altres de primera necessitat, es considera que formen part de l’autorització prèvia.

Per a la resta de parades d’altres productes, l’ajuntament pot autoritzar-les amb la limitació  dun  terç  de  les  parades  habituals  o  autoritzades.  Alternativament,  es  pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal o habilitar nous dies, per assolir el mateix nombre de parades que existia anteriorment.

Els  ajuntaments  han  d’establir  els  requisits  de  distanciament  entre  parades  i  les condicions de delimitació del mercat no sedentari, amb l'objectiu de garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.

60. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí,  la  distribució  alimentària  està  considerada  un  servei  essencial  i  l’arribada  de productes bàsics es coordina amb les plataformes de distribució.

61. Estan oberts els centres i serveis on es presten serveis socials?

Sí, es garanteix la prestació efectiva de tots els serveis socials recollits al catàleg de referència dels serveis socials.

Es prioritzarà que els serveis i prestacions es facin per via telemàtica, reservant l’atenció presencial per a aquells casos que sigui imprescindible.

Està  garantida  la  disponibilitat  d'accés  als  serveis  de  teràpia,  rehabilitació,  atenció precoç i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

Turisme, hostaleria i restauració

62. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden obrir al públic?

Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents:

 • Ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal).
 • Màxim de 15 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la distància mínima de seguretat.
 • Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules, aquesta distància de 2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.

Es permet l’obertura de l’interior de l'establiment d’hostaleria i restauració per menjar i beure amb les condicions següents:

 • Ocupació màxima del 40% d'aforament (respecte a la llicència municipal).
 • Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. Aquesta distància de 2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.
 • Preferentment amb cita prèvia.
 • No es podrà consumir a la barra de l'establiment.
 • El local ha d’establir un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre clients.

No es permet l’obertura de discoteques ni locals d’oci nocturn.

63. Quina distància s’ha de respectar entre persones de taules diferents?

La distància entre persones assegudes en taules diferents també ha de ser de 2 metres.

64. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i beguda?

Sí, poden acceptar comandes, que hauran de servir a les terrasses o a l'interior de l'establiment (mai a la barra). Els clients podran recollir les comandes amb encàrrec previ o es podrà fer entrega a domicili.

65. Les comandes es poden fer al mateix establiment?

Sí. Recordeu que també es poden fer per telèfon o per internet.

66. Com  han  de  fer  les  entregues  les  persones  encarregades  de  l’establiment d’hostaleria?

L’establiment ha de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients recullin les comandes i efectuïn el pagament. Cal preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, mitjançant mampares  o mostradors de separació.

El local establirà un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre clients.

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

67. I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el menjar/ les begudes des del seu vehicle?

En aquest cas, tant l’encàrrec com la recollida de la comanda es pot fer mitjançant aquest servei.

68. Els treballadors han de disposar d’algun equipament especial?

El titular de l’activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva disposició com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de mans complet. També  ha  de  garantir  les  mesures  de  prevenció  de  riscos  generals  i  altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.

69. Quines mesures d’higiene s’estableixen per a la seguretat dels clients?

L’establiment haurà de dur a terme les accions següents:

 • Tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.
 • Dur a terme una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i cadires, entre un client i l’altre.
 • Fer servir, prioritàriament, estovalles d’un sol ús.
 • Eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc.
 • Emmagatzemar en llocs tancats els elements auxiliars fora de les zones de pas dels clients i els treballadors.
 • Evitar fer servir cartes o altres elements d’ús comú.
 • Fomentar el pagament amb targeta i desinfectar després de cada ús.
 • Establir una ocupació màxima dels lavabos per als clients d’una persona per 4 m2 (excepte  necessitat  d’assistència).  En  el  cas  de  lavabos  més  grans,  es  podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre guardant la distància de 2 metres.
 • S’ha de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos.

70. Pot obrir el restaurant o la cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

Sí, en les mateixes condicions que la resta de restauració i hostaleria.

71. Estan oberts els hotels i els establiments turístics?

Poden obrir amb limitacions.

Les zones comunes poden estar obertes fins a un terç de l’aforament. Es permet l’ús de piscines, spas, gimnasos o salons d’esdeveniments.

Les  classes  en  grup  o  espectacles  d’animació  tindran  un  aforament  màxim  de  20 persones, sempre guardant la distància de seguretat interpersonal de 2 metres. Si no es pot garantir, és obligatori l’ús de mascareta. Si es realitzen en espais tancats, caldrà ventilar la sala 2 hores abans de l’ús previst. En finalitzar l’activitat, l’espai s’ha de netejar i desinfectar sempre.

Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

72. Es pot fer turisme actiu i de natura?

Sí, per a grups màxims de 20 persones, amb empreses registrades de turisme actiu i preferentment mitjançant cita prèvia. Caldrà garantir la distància interpersonal de 2 metres: si no es pot, caldrà utilitzar equips de protecció adequats.

73. Quins espais es poden fer servir en el desenvolupament de l’activitat de turisme actiu?

No es poden fer activitats en locals o establiments; aquests només podran estar oberts en la zona de recepció, lavabos i vestidors, si s’escau, garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

74. Quines n les condicions d’ús dels lavabos per a les activitats de turisme actiu?

L’ocupació d’aquests serà de màxim 1 persona per 4 m2, excepte quan l’hagin de fer servir persones que necessitin assistència. En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a un terç dels urinaris, sempre guardant la distància de 2 metres.  Els lavabos  i  vestidors  han  de  disposar  de  sabó,  gel  hidroalcohòlic  o  desinfectants autoritzats, i cal netejar-los i desinfectar-los.

75. Quin tractament ha de rebre el material que es faci servir en l’activitat de turisme?

El material necessari per fer l’activitat s’ha de desinfectar després de cada ús.

Activitats esportives

76. On es pot fer pràctica esportiva?

Es pot practicar esport a qualsevol espai públic, inclosos els espais naturals, i dins d’instal·lacions esportives, sempre a la regió sanitària del domicili. Cal respectar els possibles  tancaments  d’espais  que,  per  raons  de  seguretat,  duguin  a  terme  les autoritats locals.

77. A quines hores puc sortir?

Es  pot  fer  lliurement  evitant  les  franges  horàries  reservades  per  a  la  gent  gran, compreses entre les 10.00 i les 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores.

78. Amb qui puc anar a fer esport?

L’exercici físic es pot fer com a màxim en grups de 15 persones i sempre que no hi hagi contacte físic, excepte en el cas de persones convivents.

79. Quines són les mesures a tenir en compte en la pràctica esportiva a l’aire lliure en instal·lacions a l’aire lliure?

Lúnica restricció per a la pràctica esportiva a l’aire lliure és que no hi hagi contacte físic i no se superi el nombre màxim de 15 persones

Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint la distància social de 2 metres.

80. Quan passegi pel carrer o faci esport, puc anar per on vulgui?

Atès que hi ha activitats en què l’ús de mascareta no és compatible, cal garantir la distància de seguretat en tot moment i es recomana no anar a llocs concorreguts.

Les distàncies de seguretat recomanades pel Departament de Salut es poden veure a la taula següent:

81. I a les instal·lacions esportives cobertes i centres esportius?

A les instal·lacions cobertes i centres esportius està permesa la pràctica individual amb cita prèvia i per torns.

Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint la distància social de 2 metres.

En cap cas es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris. Es poden utilitzar els vestidors. Cal garantir la neteja i desinfecció de les instal·lacions.

És obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

82. I a les piscines d’ús esportiu?

No es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i es poden utilitzar els vestidors. Caldrà cita prèvia i establir torns.

En el cas que la piscina es divideixi per carrils d’entrenament, caldrà evitar l’acumulació de persones i que es compleixi la distància física de 2 metres.

Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint la distància física de 2 metres.

Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

83. Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?

que es permet dins l’àmbit de la regió sanitària.

84. Soc esportista federat, tinc les mateixes condicions?

Les condicions són les mateixes pel que fa a la pràctica de l’esport, respectant la franja horària de la gent gran.

85. Els esportistes federats poden entrenar?

Sí,  els  esportistes  de  clubs  participants  en  lligues  no  professionals  poden  fer entrenaments  de  manera  individual  i  complint  les  mesures  de  prevenció  i  higiene corresponents.

Piscines recreatives i platges

86. Poden reobrir les piscines recreatives?

Sí, poden reobrir, però abans de l’obertura cal fer una neteja i desinfecció generalitzada. Caldrà tenir especial cura dels espais tancats, com poden ser els vestidors i banys.

87. Quin aforament i condicions d’obertura cal complir?

Aforament màxim permès és del 30% de la capacitat de la instal·lació, sempre que permeti assegurar la distància de 2 metres entre usuaris. En cas contrari, s’ha de reduir l’aforament fins a aconseguir aquests 2 metres.

Caldrà establir un sistema de reserva per mitjà de cita prèvia i s’hauran d’organitzar torns.

88. Quins serveis no es poden fer servir o el seu ús està restringit?

No es poden utilitzar les dutxes dels vestidors ni de les fonts d’aigua. Els lavabos es poden fer servir amb una ocupació una persona per a espais de fins a 4 m2, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència; en el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància  de  2  metres.  A  més,  els  lavabos  han  de  tenir  sempre  sabó  i/o  gel hidroalcohòlic.

89. Les piscines comunitàries i d’urbanitzacions poden obrir?

, i per minimitzar el risc de transmissió del virus, cal que tinguin en compte les mesures de neteja i desinfecció establertes per a les piscines recreatives dels espais comuns. Cal tenir especial cura de les superfícies de més contacte amb les mans, i s’ha de continuar garantint el manteniment i control correctes de la qualitat de l’aigua.

D’altra banda, cal que adoptin les mesures organitzatives oportunes per tal que es puguin respectar les restriccions de distanciament de seguretat establertes en cada fase del desconfinament.

Igual com per a la resta de zones comunes de la comunitat, cal respectar la limitació de grups  d’un  màxim  de  15  persones,  mantenint  les  mesures  de  seguretat  (ús  de mascareta, distància de 2 metres, absència de contacte físic...).

Eviteu el contacte amb els elements comuns, com ara bancs o similars.

90. Es pot anar a la platja?

Sí, sempre que el municipi n’hagi habilitat lobertura i a aquelles que es trobin dins de la vostra regió sanitària.

Es pot anar a la platja per banyar-se, passejar i fer activitats esportives i d'esbarjo, sempre  que  es  respecti  la  distància  entre  persones  de  2  metres  i  fent-ne  un  ús responsable d’acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries.

91. Què he de tenir en compte per fer les activitats permeses?

Les  activitats  permeses  són  l’esport  i  activitats  d’oci  en  general,  sempre  donant compliment als aspectes següents:

 • Grups de màxim 15 persones, excepte convivents.
 • No hi ha d’haver contacte físic.
 • Hi ha d’haver una distància de 2 metres entre assistents, incloent tovalloles i altres objectes personals, a excepció dels usuaris que visquin junts.

92. Existeix limitació d'accés a la platja?

Sí, l'ajuntament podrà establir limitacions d'accés, però aquest serà sempre gratuït. A més, també poden establir un temps de permanència màxim.

93. Quins serveis puc fer servir a la platja?

Està permès l'ús de dutxes i rentapeus que siguin a l'aire lliure, així com lavabos, vestidors i altres serveis públics similars. Cal tenir en compte que locupació màxima és d’una persona per 4 m2  (excepte necessitat d’assistència), en el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància de 2 metres.

94. Es permet la navegació d’oci?

Sí, la navegació d’oci està permesa dins la regió sanitària. Només es pot ocupar amb el 75% de les persones autoritzades, a excepció que convisquin juntes, cas en què es pot arribar al 100%. En tot cas no podran ser més de 10 persones.

95. Es  poden  contractar  serveis  com  gandules,  motos  aquàtiques,  hidropedals  embarcacions d’oci?

però s'hauran de netejar i desinfectar quan canviï d'usuari. En el cas dels negocis de motos aquàtiques, hidropedals i similars, caldrà complir els mateixos requeriments que per a la resta de comerç.

96. Poden obrir els “xiringuitos” o llocs de restauració?

, i se’ls apliquen les mateixes condicions establertes per a la resta d'activitats de restauració. Consulteu l’apartat: turisme, hostaleria i restauració.

Caça i pesca

97. Quin tipus d’activitat cinegètica i pesca esportiva i recreativa estan permeses?

Totes  les  modalitats,  sempre  que  es  respecti  la  distància  de  seguretat  i  mesures d’higiene i prevenció.

98. Quines són les mesures d’higiene generals aplicables a les activitats cinegètiques i de pesca esportiva i recreativa?

A més de les mesures d’higiene generals, cal tenir en compte que:

 • Si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 metres, és obligatori l’ús de mascareta.
 • No es poden compartir eines ni utillatge de menjar o beguda.
 • S’ha de netejar i desinfectar el vestidor després de cada ús.
 • S’han de netejar i desinfectar les eines que s’han fet servir.
 • En el cas de l’activitat cinegètica, si implica més d’un caçador, cal disposar d’un pla d’actuació en què es detallin les mesures de prevenció i higiene.

Cerimònies i actes religiosos

99. Puc assistir a un acte de culte?

Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 50% de l’aforament, que ha d’estar senyalitzat correctament.

És obligatori que facin servir mascareta les persones dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de 2 metres entre elles. Cal desinfectar abans i després de cada acte i, durant l’acte, desinfectar els objectes d’ús compartit freqüent.

S’han de complir les mesures generals d'higiene i distància entre seients d’1 metre. No es  poden  emprar  els  espais  exteriors  dels  edificis  ni la via  pública, ni  tampoc  els passadissos o els espais laterals interiors dels edificis.

Caldrà posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants d’activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

No  es  permet  fer  servir  aigua  beneïda  ni  les  ablucions.  S’han  de fer  sevir  catifes individuals  en  el  cas  d’anar  descalços  pel  terra  i  les  sabates  s’han  d’embossar degudament en un espai previst específic.

En les celebracions, limitades al temps imprescindible, s’ha d’evitar el contacte físic, la distribució de llibres o similars, tocar objectes de devoció o similars i l’actuació de corals.

100.   Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar amic?

S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure i 15 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 25 persones. En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de 2 metres i la higiene de mans.

101.   Estan  permesos  els  casaments  o  altres  cerimònies  religioses  de  caràcter social?

S’autoritzen  els  casaments  o  altres  cerimònies  religioses  de  caràcter  social,  en instal·lacions públiques o privades, amb un límit màxim de 100 persones a l’aire lliure 50 en espais tancats, sempre que no es superi el 50% de l’aforament.

En  tot  cas,  s’han  de  respectar  les  mesures  de  seguretat  i  higiene  establertes,  la distància mínima de seguretat de 2 metres i la higiene de mans.

Locals i actes culturals

102.   Puc anar al cine, al teatre o a un altre espectacle cultural?

Sí, aquestes activitats estan obertes al públic amb les condicions següents: limitant l’aforament a un terç, amb butaques preassignades i caldrà garantir la distància de seguretat de 2 metres a les cues d’entrades i sortides d’espectadors; a més, s’hauran d’establir sistemes de control d’aglomeracions quan hi hagi més de 50 persones. És obligatori l’ús de mascareta.

En els locals i establiments d’espectacles que no són ni cines, ni teatres, ni auditoris o similars, no es poden reunir més de 50 persones.

Quan els espectacles siguin a l’aire lliure, el públic haurà d’estar assegut, mantenint la distància necessària, respectant un terç d’aforament, i, com a màxim, podran reunir 400 persones. A més, caldrà establir un sistema de control per evitar aglomeracions quan es prevegin més de 50 persones.

103.   Les biblioteques estan obertes? Hi puc anar?

Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec, consulta i lectura a sala i informació bibliogràfica i bibliotecària i amb mesures de seguretat. Es permet l’estudi a les sales, el préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de catàlegs d’accés públic o en fitxes. Les sales infantils i les col·leccions de lliure accés romandran  tancades.  Es  limita  l’ocupació  a  un  30%  de  l’aforament  màxim.  Els documents i llibres consultats passaran una quarantena de 14 dies abans de tornar a préstec.

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

104.   Els museus, sales d’exposició o monuments estan oberts? Hi puc anar?

Els museus, sales d’exposició o monuments també poden obrir, amb limitacions d’un terç de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i visites individuals (“individual” s’entén també com a unitat familiar o de convivència).

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

Centres educatius i universitats

105.   Estan   obertes   les   escoles,   acadèmies   o   altres   centres   formatius   no universitaris?

Es permet flexibilitzar mesures i la reobertura de centres i activitats presencials en l’àmbit no universitari, sense superar el 30% de l’aforament. Sempre que sigui possible, es mantindrà formació a distància.

106.   Estan permeses les classes pràctiques de conducció?

Si, és obligatori l’ús de mascareta tant per part de professors com dels alumnes i cal desinfectar el vehicle.

107.   Estan oberts els centres i laboratoris universitaris?

Està permesa l’obertura dels centres universitaris per a la desinfecció i condicionament i per dur a terme tasques administratives inajornables.

Està permesa l’obertura de laboratoris universitaris per dur a terme tasques de recerca que li son pròpies.

108.   Poden obrir les instal·lacions cientificotècniques?

Sí, totes les entitats, públiques i privades que desenvolupin o donin suport a activitats de recerca científica i tècnica i que desenvolupin o innovin en els camps de l’economia i de la societat.

109.   Es poden celebrar seminaris i congressos?

Sí, està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris dins l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. El nombre màxim d’assistents és de 50 i s’ha d’afavorir la participació no presencial.

Treball, gestions i altres

110.   Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball?

Sí, les mínimes a tenir en compte són:

 • El foment del teletreball sempre que sigui possible.
 • L’establiment d’una separació de 2 mestres entre treballadors, així com en relació amb els usuàries amb els quals interactuïn. En el cas que no es pugui mantenir aquesta distància, s’han d’habilitar equips de protecció com ara mascaretes o barreres.
 • La creació de sistemes organitzatius de torns i condicions de treball que permetin garantir les distàncies de seguretat i evitar la coincidència massiva de treballadors.
 • La limitació de l’ús dels ascensors o muntacàrregues.
 • La  disposició  de  forma  permanent  d’aigua  i  sabó  o  gels  hidroalcohòlics  o desinfectants amb activitat viricida autoritzats per als treballadors.
 • El sistema d’empremta dactilar s’ha de substituir per un altre de control horari sense contacte, o s’haurà de desinfectar després de cada ús.
 • La desinfecció de forma freqüent dels espais de treball, sobretot els comuns i les superfícies, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
 • La ventilació adequada dels espais.
 • L’ocupació màxima dels lavabos és d’una persona per 4 m2  (excepte necessitat d’assistència); en el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància de 2 metres. Se n’ha de reforçar la neteja i desinfecció.
 • La desinfecció diària de la roba dels treballadors.
 • Els treballadors amb símptomes han de marxar del seu lloc físic de treball. Caldrà que es posin en contacte amb Salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals.

Finalment, cal tenir present que cada tipologia d’activitat pot tenir les seves condicions particulars.

111.   Estan permesos els congressos, trobades, reunions de negocis, conferencies esdeveniments?

Es permet la reobertura de pavellons de congressos, sales de conferències, sales polivalents i altres establiments o equipaments similars.

L’activitat està obligada a complir les mesures de seguretat i higiene i ha garantir:

 • Distància de seguretat de dos metres
 • Màxim 50 assistents
 • Foment de la participació no presencial

En el cas que no es pugui garantir la distància interpersonal de 2 metres entre els assistents i/o treballadors, caldrà disposar d’equips de protecció adequats al nivell de risc  per  garantir  el  desenvolupament  de  l’activitat  en  condicions  de  seguretat, autoprotecció  i  distanciament  social,  així  com  la  neteja  correcta  dels  locals  i instal·lacions.

Correspon als directors o màxims responsables de les entitats convocants als actes l’aplicació d’aquestes mesures.

112.   Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?

Consulteu  amb  l’ajuntament  si  podeu  fer  els  tràmits  de  forma  telemàtica  o  si  cal demanar  cita  prèvia.  A  partir  de  l’1  de  juny  es  reprenen  els  tràmits  administratius suspesos durant l’estat d’alarma.

113.   Què passa si em caduca el DNI o el passaport aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. En tot cas, ja és possible demanar cita prèvia per renovar-lo.

114.   I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada durant 60 dies. En tot cas, ja és possible demanar cita prèvia per renovar-lo.

115.   Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma. Encara que sigui vàlid el certificat, ja és possible demanar cita prèvia.

En el cas dels vehicles agrícoles, disposen de pròrroga fins al 10 de novembre de 2020.

116.   He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?

Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

117.   Si soc víctima de violència masclista o domèstica, què puc fer?

En cas de situació de violència masclista, podeu sortir del vostre confinament per anar a denunciar-ho a un servei d’acolliment d’emergència, a una comissaria de policia o al jutjat. També podeu fer servir el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones o trucar al telèfon d’emergències 112. En el cas que necessiteu assessorament i informació  durant  la  situació  de  confinament  domiciliari,  podeu  adreçar  les  vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat.

118.   Poden continuar les obres?

,  poden  continuar  sempre  que  es  compleixin  les  mesures  de  seguretat,  com  la distància mínima, la higiene i l’ús de mascareta.

119.   Puc beure o agafar aigua d’una font pública?

Atès que són instal·lacions on hi pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana no utilitzar-les. Si s’han de fer servir, cal netejar-se les mans convenientment abans i després d’utilitzar la font i evitar que la boca toqui l’aixeta. En el cas d’omplir ampolles, no han de tocar l’aixeta de la font. Es recomana als municipis, quan sigui possible, deixar les fonts sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés.

120.   Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, les cardíaques o les pulmonars, la diabetis o els problemes en el sistema immunològic.

121.   Com podem evitar les notícies falses?

Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

122.   Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

012, per a informació.

061, per a simptomatologia

112, només per a emergències i en cap cas per a informació.

Versió: 08/06/2020 00.00 h