27° / 14° Cubierto con tormenta

Prohibició de coets, fogueres i altres artefactes pirotècnics

DIMARTS 21 JUNY 2022

Sobre les fogueres i el llançament de coets, focs, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc

Durant la revetlla de Sant Joan és imprescindible incrementar la vigilància i les condicions de seguretat de les fogueres i el llançament de coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.


A Artesa de Segre ens hem trobat amb diferents focs actius i amb el risc de les altes temperatures que estem patint i fan que el terreny sigui un sistema molt fràgil i qualsevol ignició per petita que sigui pot iniciar un incendi que pot propagar a gran velocitat.


Aquesta alcaldia, per la seguretat dels veïns, d'acord els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa:

 

  • Prohibir durant tot el període d'estiu, i a tot el municipi d'Artesa de Segre: l'encesa de fogueres i el llançament de coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • Prohibir la venda de pirotècnia a tot el terme municipal.


No obstant les prohibicions anteriors, es podrà sol·licitar autorització al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR) de la Generalitat de Catalunya.

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment

Fitxers adjunts