29° / 14° Clar

SORTIDA A L'EXTERIOR PER FER ACTIVITAT FÍSICA

DILLUNS 04 MAIG 2020

A partir de dissabte, va entrar en vigor una nova mesura de desconfinament, que permetrà a les persones de més de 14 anys sortir a fer esport i passejar al carrer una vegada al dia. A més, es van establir franges horàries perquè aquestes sortides, sumades a les dels menors de 14 anys que es van autoritzar a partir del passat diumenge 26 d'abril, no provoquin aglomeracions.

Qui pot sortir al carrer a passejar i fer esport a partir de dissabte?

Totes les persones a partir dels 14 anys inclosos, sense límit d’edat i amb excepció de persones que resideixen en centres sociosanitaris de gent gran.

Amb qui es pot sortir a passejar?

Es pot passejar individualment o acompanyat d’una persona amb qui es conviu al domicili o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.

Amb qui es pot sortir a fer esport?

L’exercici físic únicament es pot fer de forma individual. En el cas de persones que ho necessitin, poden sortir acompanyades de la persona que les cuida.

Per on es poden fer els passejos?

Els passejos s’han de fer sempre a una distància màxima d’1 km del domicili habitual.

Per on es pot fer la pràctica esportiva?

Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i aquelles zones verdes autoritzades, sempre dins del terme municipal del domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals.

Puc anar als parcs, al bosc o a la platja?

Sí, tant a passejar com a fer esport individual, amb la limitació que no estigui a més d’1 km de casa en el cas del passeig i sempre que l’ajuntament no hi hagi restringit l’accés per motius de seguretat.

La normativa estatal no preveu específicament ni restringeix l’activitat esportiva en el medi aquàtic (platges, rius...). Es recomana no fer-ne i respectar el tancament d’aquests espais que els ajuntaments duguin a terme per seguretat.

Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?

No, està expressament prohibit fer servir vehicles o transport públic per desplaçar-se per fer esport individual o passejar.

Quines activitats esportives no professionals es poden practicar?

Es pot practicar qualsevol esport individual que no comporti contacte amb terceres persones. Per tant, no es permet l’esport col·lecti u (tampoc de dues persones) o en equip.

La normativa estatal no preveu específicament la pràctica esportiva amb vehicles amb motor.

Puc anar amb bicicleta?

Sí, es pot fer servir la bicicleta, de qualsevol tipus, i altres mitjans individuals com patins, patinets o similars.

Puc fer ús d’instal·lacions esportives a l’aire lliure?

Tot i que no està expressament prohibit, no és recomanable fer-ne ús de les que suposin contacte, com màquines o similar. Respecteu les possibles restriccions establertes pels ajuntaments.

Quanta estona puc sortir?

Com a màxim, el temps establert en la respectiva franja horària de sortida.

Puc passejar o fer esport en dues franges horàries el mateix dia?

No, només pots sortir en una de les dues franges horàries previstes en cada cas segons la teva edat. No obstant, sí que és compatible l’ús de la franja horària corresponent per fer esport o passeig i, posteriorment, acompanyar menors d’edat a passejar.

I si no puc sortir en la franja horària que em correspon?

Podreu sortir fora de les franges horàries assignades en cas d’acreditar amb justificació mèdica la necessitat de fer-ho per malaltia incompatible amb els horaris establerts.

Si a les persones que vivim al domicili ens corresponen franges horàries diferents, no podem sortir junts?

Sí, podreu sortir junts a passejar com a màxim dues persones en alguna de les dues franges horàries que tingueu assignades. No ho podreu fer per a la pràctica esportiva individual, excepte si és per acompanyament de menor, gent gran o persona amb discapacitat que ho requereixi.

Què passa si el meu familiar necessita que l’acompanyi i no ho puc fer en l’horari assignat?

Podreu acompanyar el familiar a passejar en un horari diferent del previst quan es tracti de persones grans, menors d’edat o amb discapacitat, sempre que pugueu justificar la impossibilitat d’acompanyar-lo en l’horari previst per motius de conciliació justificada (per exemple, que només el pugui acompanyar una persona i que aquesta estigui treballant durant l’horari de sortida previst).

Què podem fer si ens trobem amb un familiar o conegut?

Cal evitar aturar-se de forma innecessària a les vies i espais d’ús públic.

No obstant, podeu saludar breument les persones conegudes o familiars que us trobeu, però sempre heu de mantenir la distància de 2 metres i no tocar-vos, per precaució.

Al carrer, he de fer servir guants?

No cal, però sí que és molt important que et rentis les mans abans i després de sortir al carrer, com a mesura de precaució.

Al carrer, he de posar-me una mascareta?

No és obligatori. És recomanable utilitzar mascareta sempre que es pugui.

Puc menjar al carrer?

No és recomanable menjar al carrer. Pots beure líquid durant l’activitat física.

Puc sortir si no em trobo bé?

No podeu sortir si teniu símptomes o teniu la malaltia pel coronavirus (COVID- 19) o esteu en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa té 37ºC o més.

TOTES LES PREGUNTES I RESPOSTES AQUÍ