33° / 18° Poc tapat

SUBVENCIONS

DIVENDRES 12 FEBRER 2021

- RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

ENLLAÇ  (https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=893191&language=ca_ES )

- RESOLUCIÓ EMC/350/2021, d'11 de febrer, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020).

ENLLAÇ:  (https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=893215&language=ca_ES )

- RESOLUCIÓ EMC/349/2021, d'11 de febrer, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/22/2021, d'11 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 543657) (DOGC núm. 8314, de 13.1.2021).

ENLLAÇ:  (https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=893247&language=ca_ES)