29° / 14° Nuboso con lluvia escasa

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER PER A JOVENS FINS A 35 ANYS 2023

DIVENDRES 31 MARÇ 2023

Documentació que cal aportar fotocòpia:

    - Documents d’identificació vigents de tota la unitat de convivència (DNI/NIE)

    - Ingressos de la unitat de convivència: Declaració IRPF exercici 2021/ Certificat d’imputacions del IRPF 2021/ Certificat de pensions o ajuts exempts de tributació 

    - Volant de convivència

    - Contracte de lloguer

    - Registre de la fiança o INCASOL

    - Rebuts de lloguer pagats de 2023 fins data sol·licitud

    - Certificat de titularitat del compte bancari

Altra documentació que cal adjuntar si escau fotocòpia:

  • Llibre de família
  • Certificat de grau de discapacitat
  • Títol de família nombrosa
  • Títol de família monoparental
  • Conveni o sentència de separació o divorci

Sol·licitud presencia: demanar cita prèvia

Telf.   973 44 89 33     Ext. 1

e-mail: sbonet@ccnoguera.cat

Sol·licitud telemàtica:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Fitxers adjunts