33° / 18° Clar

Subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

DIMARTS 04 MAIG 2021

La Generalitat de Catalunya ha obert noves subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

La sol·licitud es pot presentar des del passat 27 d’abril fins al 4 de juny del 2021.

Com a requisits:

- Estar empadronat a l'habitatge.

- No s'accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

- Ingressos: S'estableixen uns límits màxim i mínim d'ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l'habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l'habitatge.

- Imports màxims de lloguer mensual: Demarcació de Lleida: 500 euros.

- Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

- Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-pagament-lloguer/

També podeu trucar, de 9.00 a 14.00 hores, a l'Oficina Comarcal per al lloguer social i assessorament energètic, dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, al 973 448 933 (ext. 1).