29° / 10° Clar

TREBALL TEMPORAL: DUES PLACES D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

DIMARTS 19 GENER 2021

Aprovades les bases que han de regir la convocatòria i el procés de selecció per a la contractació de dos places d'auxiliars administratius/ves de la plantilla de personal laboral temporal pel sistema de concurs de mèrits.

Publicat a la seu electrònica [http://artesadesegre.eadministracio.cat], en el Tauler d'anuncis, i en Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 6 de data 12 de gener de 2021, i en el DOGC núm.8320 de data 19 de gener de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació al DOGC, per tant la data límit de presentació de sol·licituds és el  16 de febrer de 2021.

Fitxers adjunts