30° / 13° Núvols

TREBALL: UNA PLAÇA DE SECRETARIA DE CLASSE TERCERA SUBSECALA SECRETARIA-INTERVENCIÓ

DIMECRES 03 FEBRER 2021

Aprovades les bases que han de regir la convocatòria i el procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala secretaria-intervenció de l'Ajuntament d'Artesa de Segre, mitjançant sistema de concurs-oposició.

Publicat a la seu electrònica [http://artesadesegre.eadministracio.cat], en el Tauler d'anuncis, i en Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 17 de data 27 de gener de 2021, i en el DOGC núm.8332 de data 03 de febrer de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació al DOGC, per tant la data límit de presentació de sol·licituds és el  03 de març de 2021.

Fitxers adjunts