29° / 10° Clar

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL