16° / 1° Poc tapat

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL