14° / 3° Cubierto con tormenta

EDICTE: d'aprovació definitiva «Memòria de millora de la xarxa de sanejament, tractament d’aigües i incorporació d’una xarxa d’aigües separativa del nucli de Vall-Llebrera»