29° / 14° Clar

ANUNCI: Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2023 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes de partides (exp. 2703/2023).