29° / 14° Clar

EDICTE: aprovació definitiva memòria valorada «Implementació de telelectura a la xarxa d’Artesa de Segre»