14° / 2° Intervals de núvols

EDICTE: aprovació definitiva memòria valorada «Implementació de telelectura a la xarxa d’Artesa de Segre»