40° / 23° Clar

ANUNCI: Aprovat inicialment el Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici econòmic 2024