35° / 18° Clar

ANUNCI: Aprovat l’expedient de contractació de les obres d'Urbanització de la Plaça Major de Tudela, per procediment obert simplificat