23° / 8° Clar

ANUNCI: s’ha aprovat l’expedient de contractació de serveis de socorrisme i salvament per procediment obert sumari (sense mesa de contractació)