23° / 8° Clar

ANUNCI: aprovat inicialment el «Conveni marc de delegació de l’exercici de competències municipals entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de Segre per a la gestió dels serveis de recollida selectiva, de transport, de valorització, de deposició i tractament del rebuig dels residus municipals, de recollida d’objectes voluminosos i de deixalleria.»