23° / 8° Clar

ANUNCI: Aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2024, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb préstec a llarg termini