23° / 8° Clar

ANUNCI: Aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2024, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes de partides