40° / 20° Clar

ANUNCI: aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2024, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes d’altres partides