40° / 20° Clar

ANUNCI: aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2024, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb préstec a llarg termini