40° / 20° Clar

ANUNCI: Aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2024, en la modalitat de de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb càrrec a baixes d’altres partides de despeses