40° / 20° Clar

ANUNCI: DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2023, DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÈS DE SELECCIÓ PER LA COBERTURA DEFINITIVA DE LES PLACES VACANTS DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE CORRESPONENTS A L’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ DE 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS.