40° / 23° Clar

ANUNCI: Aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres