25° / 10° Intervals de núvols

Anunci d'aprovació inicial del Pla d’Igualtat d’Oportunitats 2023-2027 i Protocol per a la Prevenció i Abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe, identitat i expressió de gènere i orientació sexual