14° / 3° Cubierto con tormenta

ANUNCI: D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS MUNICIPAL