22° / 2° Clar

Exercicis anteriors

*Quan la dada es reflecteix entre parèntesis es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, de mitjana, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura , o bé que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.