31° / 9° Poc tapat

Aprovació definitiva, Text Refós Modificació 3 POUM Baldomar SUD-BA3.pdf