14° / 2° Intervals de núvols

Text Refós Modificació núm. 4 Normativa POUM Art 366-369, Granjes.pdf