31° / 15° Núvols alts

Text Refós aprovació definitiva 2019 Modificació núm. 5 POUM Rotondes Ctra C-14z i L-512 Artesa.pdf