14° / 2° Intervals de núvols

I.AS-1c-C2 (Castellot).pdf