40° / 23° Clar

20221121_Uns altres_Bases que han de regir la Convocatòria i el Procés de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'arquitecte_a superior, funcionari_a interí_ina, a temps parcial i creació d'una borsa de tre.pdf